Verktøy for støttestrukturer nå også for metall

Belgiske Materialise har foruten en bred dybdekompetanse innen en rekke additive produksjoner også en stor portefølje med programvareløsninger for ulike trinn i additiv tilvirkning. En av disse er e-Stage, et verktøy for automatisk generering og optimering av støttestrukturer. Tidligere har dette kunnet anvendes for SLA- og DLP-teknikk, men nå slipper de en versjon også for SLM, Selective Laser Melting, i metall.

I utgangspunktet kan e-Stage for Metal benyttes med materialene titan, aluminium og rustfritt stål. En av de mer kjente betatesterne er Airbus APWorks, som har brukt programvaren til å printe og teste deler for flyproduksjon. Her har man sett minsket pulverbruk, minsket etterbehandlingstid og økt produksjonshastighet som de fremste fordelene.

Utviklingsarbeidet har pågått i to år og i dag har Materialise en ferdig programvare som de mener kan minske tiden som går med for å løsne strukturene med opp til 50%. Ved å bruke de diamantformede støttestrukturene skal man dessuten også kunne gjenvinne nesten alt pulvermateriale i selve strukturene.

Materialise har også innledet et samarbeid med tyske Simufact Engineering, et selskap som har spesialisert seg på simuleringsverktøy for en rekke tilvirkningsteknikker, som varmesmiing, senkesmiing, hardlodding, og nå sist, additiv tilvirkning. Formålet med samarbeidet er å gi Magics-brukerne bedre kontroll over sin produksjonsplanlegging. På lengre sikt vil Materialise også inlemme simuleringsverktøy i e-Stage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *