Kretskortprintere siste utpost for innovativ tilvirkning

Dragonfly 2020

Dragonfly 2020

Det 3d-printerteknikken har gjort for å forandre vårt syn på produktutvikling og tilvirkning, kommer skrivebordprintere for kretskort til å gjøre for elektronikken. Det mener Louis Feinstein, produktsjef for Solidworks Electrical, og Simon Fried, forretningssjef for Nano Dimension, et israelsk foretak som har utviklet den kompakte kretskortprinteren DragonFly 2020, for konsument- såvel som for industribruk.

– Nettopp elektronikken er den sista utposten i det økosystemet av program- og maskinvare som gjør at stadig flere har tilgang til tilvirkningsteknikk for prototyper og sluttprodukter, sier Louis Feinsten, når 3DP Norge intervjuer ham på Solidworks World i Dallas, Texas. 3d-skriveren gir stadig flere en mulighet til å tilvirke produkter ned til ett eksemplar, eller meget små serier. Men deretter, når elektronikken skal inn i produktene – og dette er typiske for Internet of Things-produkter – da tar det slutt. Grunnen er at de fleste kretskortprodusenter er store foretak som bare aksepterer bestillinger av store volumer.

Det er nettopp denne nøtten som Solidworks og Nano Dimension vil knekke med printeren DragonFly 2020. Det er en 3d-printer i skrivebordsmodell som man kan produsere kretskort i. Teknikken er inkjetbasert og benytter ledende nanomateriale som skal være så pass kostnadseffektivt at man kan produsere også i små volumer. Sammen med Solidworks’ øvrige programvarer for produktutvikling og det nylig sluppede verktøyet for kretskortsdesign, Solidworks PCB, så skal det ikke finnes noen hindere for selv mindre foretak og privatpersoner å utvikle og tilvirke produkter med avansert elektronikk.

– Dessuten inngår det verktøy for å simulere og verifisere tilvirkningen i 3d-printeren, noe som er avgjørende når man skal få ut korrekte komponenter og optimalisere materialforbruket, sier Simon Fried.

Den tradisjonella metoden for kretskortproduksjon er subtraktiv og inneholder flere, ressurskrevende ledd. Dessuten anvendes en stor del kjemi.

DragonFly 2020 3D Printer slippes kommersielt i slutten av året. Mer informasjon på Nano Dimensions nettsted.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *