3d-printere nytt ben for CAD-fokuserte PLM Group

Jan Lundström

Jan Lundström, adm dir for PLM Group som nå satser på 3D-printermarkedet.

Svenske PLM Group er for mange mest kjent som Nordens største forhandler av Solidworks programvareverktøy. Det mange ikke vet er at foretaket siden for ett år siden er distributør for 3d-skriverprodusenten 3D Systems. Nå satser foretaket sterkt på å tilby 3d-skriverteknologi som et viktig verktøy både for produktutvikling og tilvirkning av sluttprodukter.

For to år siden var det et par forutsetninger som falt på plass. PLM Group hadde blitt jaktet på av flere 3d-skriverleverandører som så foretaket som egnet forhandler.

– Tidligere hadde vi opplevd at prisene var for høye, skriverne for underutviklede og kundene for umodne, sier PLM Groups administrerende direktør, Jan Lundström. Men 2014 var avgjørende og vi inngikk en distribusjonsavtale med 3d-skriverprodusenten 3D Systems. Den viktigste grunnen til at valget falt på dem var at vi ville holde oss til en leverandør med en heldekkende produktportefølje.

– Vår fremste tanke med å begi oss inn på 3d-skriversiden var å tilby våre kunder verktøy for produktutvikling, muligheten til å lage tester, pre-production-verktøy og ren produksjon.

– Det vi mest av alt har sett i 2015 er at kundenes interesse raskt har skiftet fra prototyper til tilvirkning av sluttprodukter, først og fremst på metallsiden.

Fra CAD til 3d-skrivere
PLM Group ble etablert som en av Skandinavia og Baltikums største CAD-aktører i 2009. Det var året da tre CAD-forhandlere fra Danmark, Sverige og Finland, med Baltikum, gikk sammen. Det viktigste formålet med fusjonen var at man sammen skulle kunne tilby mer komplekse løsninger innen programvare og tjenester for konstruksjon, produktutvikling og produksjon. I dag er ingen av de tidligere eierne igjen i firmaet, men det eies fra 2014 av eksterne eiere.

– Vi er i grunnen en forhandler av CAD-løsninger, men jeg pleier å si at vårt hovedformål er å hjelpe våre kunder med å designe bedre produkter raskere, sier Jan Lundström. Det er et oppdrag som de seneste to årene også innebærer at vi vil hjelpe våre kunder å levere produkter raskere ut mot deres kunder. Det er også her som 3d-skrivere kommer inn i bildet.

Alle skal med
Det som skiller PLM Groups tilbud fra andre forhandlere av 3d-skrivere er for det første bakgrunnen i rollen som CAD-forhandler. Det innebærer at man har et større overblikk over produksjonskjeden, men også at man forstår utfordringene med å konstruere for 3d-utskrifter. Det andre er at man aktivt har valgt å fokusere på andre brukere og målgrupper.

– Interessen for 3d-skrivere begynner alltid hos de på foretaket som arbeider med teknikk, det er et teknikkperspektiv, sier Jan Lundström. Slik ser det også ut hos de fleste svenske forhandlere. Men vi på PLM Group vil heller snakke om innovasjonskraft og produktutvikling. Vi vil løfte diskusjonen til neste nivå der vi virkelig kan påvise konsekvensene av å begynne å anvende 3d-skriverteknikk – for hele foretaket, ikke bare de som sysler med teknikk.

– Når vi snakker med mange av våre kunder opplever vi enten en total overvurdering eller undervurdering av 3d-skriverteknikken. Felles for begge disse holdningene er at de undervurderer den mengden arbeid som må til for å frigjøre potensialet i teknikken. Det er et slit og det holder ikke at det bare er teknikkavdelingen som sliter – alle må være med på toget. Foretaket må også ta et helhetsgrep og se 3d-skriveren som en langsiktig investering.

Enkle produkter
Et annet aspekt av hvordan foretak vurderer 3d-skriverteknikken har å gjøre med applikasjoner – grunnen til at man opprinnelig begynner å benytte teknikken. For PLM Groups del handler det om å belyse de produktene som er enklest for foretakene å forstå og ta til seg.

– Vi merker at det som foretakene har det lettest å forholde seg til er verktøyproduksjon, støpeformer og pressverktøy, sier Jan Lundström. Man trenger sjeldent å omstille seg mentalt for å forstå fordelene med å bruke 3d-skrivere her. Idag kan man tilvirke formstøpingsverktøy i plast for korte serier, eller i metall for lengre serier. Ytterligere en fordel er at det er mulig å optimere kjølekanaler i verktøyene, hvilket korter ned produksjonstiden per enhet.

– Vi ser også flere kunder som sitter på store lagre med reservedeler, ofte verdt milliarder av kroner, sier Jan Lundström. I mange tilfeller utnyttes disse lagrene dårlig. Vi har vært med på tilfeller der 80 prosent av lageret aldri har vært benyttet. Her har 3d-skriverteknikken et stort potensial.

Det å få flere foretak til å benytte 3d-skrivere er en pedagogisk utfordring som må begynne på designstadiet. Mange foretak tar utgangspunkt i et eksisterende design og begynner å fundere over hvordan de kan skrive denne ut i 3d. Men det handler om å tenke nytt om formen helt og holdent.

– Det blir vanskelig om du ikke allerede har tilgang til en 3d-skriver, sier Jan Lundström. Da blir det bare en hypotetisk øvelse. Her blir konstruktøren på foretaket en slags ambassadør for 3d-skriverteknikken.

Flere forretninger enn de kan håndtere
PLM Group har i dagens situasjon rundt 5000 kunder som de mer eller mindre har daglig kontakt med. Foretakets medarbeidere arbeider ofte tett sammen med brukerne og er tungt inne i deres produktutviklingsprosesser.

– Vi kan med sikkerhet si at vi har en ganske bra forståelse for produksjonen ute hos våre kunder. Det gjør også at vi lettere kan engasjere oss i deres designprosesser.

– Men nå for tiden har vi flere kunder som kontakter oss om 3d-skriverteknikk enn vi kan håndtere. Vår største arbeidsinnsats i dag handler om å kvalifisere våre kunder, fra nysgjerrige til morgendagens brukere. Det må finnes en plan og et budsjett som er klare. Dessuten en konkret applikasjon som foretaket vil teste å skrive ut. Her arbeider vi proaktivt og hjelper foretakene å lage en holdbar plan for deres fremtid med 3d-skriverteknikken, avslutter Jan Lundström.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *