3d-utskrevne fugler redder utrydningstruede arter

utrydningstruede_arter
Et stort antall fuglearter er i dag så sjeldne – for eksempel havørn, perleugle , hornugle og natthegre – at de trues av utrydning, ikke minst på grunn av tyvvjakt. Samtidig er det vanlig at mange skoler, universiteter, museer og ulike forskningsinstitusjoner mangler referanseeksemplarer av de utrydningstruede artene i sine samlinger.

Nå er problemet på vei til å bli løst, takket være et nært og omfattende samarbeid mellom Threeding.com og Artec 3D.
Threeding.com er et oppstartsforetak som ble satt i gang for noen år siden av kunststudenter ved kunstakademiet i Sofia, den bulgarske hovedstaden. Foretaket har spesialisert seg på å sette sammen et ”bibliotek” av ulike 3d-modeller, for eksempel ulike kunstverk, som deretter kan skrives ut. Artec 3D på sin side er ledende når det gjelder å utvikle og tilvirke såvel soft- som hardware innen 3d-teknikk, spesielt lette skannere som det er enkelt å bruke.
Hittil har samarbeidet resultert i at mer enn 50 ulike truede fuglearter er dokumentert ved at man har skannet inn eksakte kopier av dem. Dette har blitt gjort med hjelp av Artecs high-resolution Spider og Eva 3D skannere samt Artecs Studios software.

I løpet av april måned finnes alle fuglene tilgjengelige for 3d-utskrift for hvem som vil på Threedings nettsted. Deretter kommer materialet kun til å være tilgjengelig for studenter og i forskningsøyemed.

Samtidig har likevel de som er interessert muligheten til å kjøpe rettigheten til å skrive dem ut for eget bruk i full skala. På denne måten håper man å kunne bidra til at den omfattende illegale jakten på sjeldne fuglearter som forekommer mange steder skal minske. 3D-utskriftene er svært like sine levende forbilder.

Samarbeidet mellom Threeding.com og Artec 3D fortsetter nå med andre prosjekter. Blant annet kommer også et antall utrydningstruede pattedyrarter til å bli tilgjengeliggjort for 3d-utskrift.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Utgir egne filamenter av rPLA

Etter et års produktutvikling, gir svenske Lostboyslab sammen med Reflow nå ut to filamentkolleksjoner av resirkulert PLA for 3D-utskrift med FDM. Samlingene består av totalt tolv forskjellige matte farger og målgruppen er profesjonelle brukere som designere, interiørarkitekter og arkitekter.

Publisert av: