Dansk byggindustri vil satse på 3d-teknologi

denmark-invests-400k-3d-printing-construction-sustainablity4
Den danske erhvervsstyrelsen satser i de kommende to årene nærmere 3 millioner kroner for å stimulere utviklingen av 3d-teknikk innen den danske byggesektoren.
Det er via fondet “Grøn omstilling” at satsingen gjøres, og det primære målet er å øke kunnskaps- og kompetansenivået i den danske byggebransjen. På sikt mener man at økte kunnskaper skal kunne lede til årlige besparelser verdt flere milliarder og at mye byggemateriale som i dag sendes på deponi skal kunne gjenbrukes med hjelp av 3d-teknikk.
– Med prosjektet vil vi identifisere og tillempe miljøvennlige og holdbare løsninger, sier Jim Larsen fra 3D Printhuset som er ansvarlig prosjektleder.
– Det er vårt håp å kunne minske materialsvinnet når man med 3d-teknikken kun benytter eksakt den mengden som virkelig behøves. En annen fordel som vi vil oppnå er at mer gammelt byggmateriale skal kunne gjenbrukes, noe som skulle gavne en mer holdbar sirkulær samfunnsøkonomi.
Det danske prosjektet omfatter flere delar. Innledningsvis skal en internasjonal kartlegging og dokumentasjon gjøres for at man på denne måten skal få et bilde av allerede tilgjengelig 3d-print teknikk som finnes i byggeindustrien.
Neste skritt er å utvikle en egen dansk 3d-byggprinter der man i småskalaforsøk skal kunne gjennomføre material- og konstruksjonstester. Materialtestene er tenkt å skulle omfatte såvel betongkryss og teglsten som gips og annet byggmateriale.
Forhåpningen er deretter at den nyvunne kunnskapen skal spres innen dansk byggindustri og skape nye samarbeid og arbeidsoppdrag.
I den aktuelle prosjektgruppen inngår 3D Printhuset, NCC Bygg i Danmark, NCC Gjenvinning, Force Technology, et teknikkonsulentforetak innen energi, olje & gass, samt Gips Recycling, som arbeider med gjenvinning av gipsmateriale.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Utgir egne filamenter av rPLA

Etter et års produktutvikling, gir svenske Lostboyslab sammen med Reflow nå ut to filamentkolleksjoner av resirkulert PLA for 3D-utskrift med FDM. Samlingene består av totalt tolv forskjellige matte farger og målgruppen er profesjonelle brukere som designere, interiørarkitekter og arkitekter.

Publisert av: 

AM-dagen i Sverige

Merk av tirsdag 7. desember 2021 i kalenderen. Da er det tid for 3dp sin årlige heldagskonferanse, AM-dagen, som ble avlyst i fjor på grunn av pandemien. I år ser vi på fremtiden under temaet “AM 2030 – Additiv tilvirkning i fremtiden”.

Publisert av: