Lunds tekniske høyskole utvikler 3d-metode for bedre proteser

emilie_stromshedEmelie Strömshed, masterstudent ved Lunds tekniske høyskole (LTH) har utviklet en ny trinn-for-trinn-prosess for armprotesehylser som lages med hjelp av blant annet 3d-skriverteknikk.

– Prosjektet, som er en del av min mastereksamen, går ut på å utvikle en ny tilvirkningsmetode for protesehylser. I dag er det en ganske omstendelig prosess og sluttresultatet blir ikke alltid det optimale, forteller Emelie Strömshed til 3dpnorge.no.

I dag arbeider man med gipsavstøpninger som bearbeides i flere steg. Det er en prosess som tar lang tid og involverer mange manuelle momenter. Samtidig er det slik at de fleste ortopedingeniører mangler helt eller delvis erfaring med å arbeide med 3d-teknikk.

– En del av mitt eksamensarbeid var å finne egnet programvare for både 3d-modellering og 3d- utskrivning som er godt tilpasset målgruppen, fortsetter Emelie Strömshed som i prosjektet har hatt professor Olaf Diegel ved LTH og Christian Veraeus, ortopedingeniør fra Aktiv ortopedteknik, som veiledere og inspiratorer.

– Med hjelp av den nye teknikken og våre idéer har vi deretter kunnet lage prototyper til armproteshylser som retter seg mot både passive, kosmetiske proteser og også aktive myoelektriske proteser, fortsetter Emelie Strömshed.

Hylsen er den del av protesen som inneslutter armstumpen og danner altså et grensesnitt mellom brukerens kropp og protesen. For at en protese virkelig skal fungere er det ekstremt viktig at protesehylsen fungerer perfekt. Dels for at anvendeligheten av selve protesen skal bli så god som mulig, dels for at det skal kjennes så bekvemt at den som skal bruke protesen virkelig vil gjøre det.

I prosjektet deltok også to pasienter, en liten pike på drøyt to år, og en mann like over 30 år. Begge er født med dysmeli, det vil si at armen ikke er fullt utviklet. I begge tilfellene ble resultatet med 3d-utskrevne hylser positivt. Man opplevde en god passform, at hylsen ikke gnagde eller på noe annet vis kjentes ubekvem.

– I mitt eksamensarbeid inngikk også å se på kostnadene for denne metoden og ifølge de studiene jeg har gjort skulle det bli både billigere og gå raskere for helsevesenet om man benytter denne metoden med å arbeide med 3d-modellering og 3d-utskrifter, sier Emelie Strömshed. Som eksempel skulle Aktiv Ortopedteknik i Lund, som deltok i prosjektet, kunne spare 400 arbeidstimer og 260 000 kroner per år ved å benytte den nyutviklede metoden.

Et prosjekt i prosjektet ble også å 3d-printe en hel underarm og hånd til en av de pasientene som deltok i projektet.

prosthetic4small– Også her åpner 3d-skriverteknikken nye muligheter for at man skal kunne konstruere løsninger som er individuelt tilpasset og som gir en større presisjon sammenliknet med eksisterende teknikk.

I et neste skritt kommer Emelie Strömshed til å arbeide med å utvikle 3d-utskrevne kosmetiske skinner til benproteser i et nystartet foretak der hun blir deleier.

– Dette er et meget spennende område å arbeide i, og der nye tekniske løsninger, ikke minst med hjelp av 3d-teknikk, kommer til å bidra til å gjøre hverdagen enklere og gi nye valgmuligheter for mange protesebrukere, avslutter hun.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *