Dassault Systèmes og Airbus i 3d-samarbeid

FOTO: Ivan Wong Rodenas

FOTO: Ivan Wong Rodenas

Airbus kommer til å utvide sin bruk av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform til også å inkludere sin additive tilvirkningsprosess. Med avtalen skal man integrere hela kjeden fra design og simulering til produksjon. Beslutningen kommer etter en utførlig og meget inngående vurderingsprosess som har pågått i to års tid.

Airbus Group kommer til å benytte Dassault Systèmes programvare for kollaborativ design og simulering i sin prosess for additiv tilvirkning av alt fra produksjonsutstyr til komponenter for testfly og prototyper. Man kommer dessuten til å benytte programvaren som en del av produksjonslinjen for komponenter til kommersielle fly.

3d-skriverteknologi benyttes allerede mye innen flyproduksjon på design- og prototypestadiet, men nå holder teknologien gradvis på å komme til anvendelse i mer storskala produksjon. Dassault Systèmes bransjeløsning ”Co-Design to Target” drar nytte av additiv tilvirkning for å gi stor fleksibilitet i alle ledd, mener foretaket. Det skal ifølge foretaket gi mindre svinn og lavere kostnader ved tilvirkning av komplekse flykomponenter, uten å gi avkall på verken styrke, holdbarhet eller prestasjoner.

– Adskillige prosjekter innen Airbus påskynder anvendelsen av additiv tilvirkning ved produksjon av prototyper og av komponenter, hvilket kan gi lettere og billigere komponenter som takler de høye tekniske kravene som stilles på både prestasjon og sikkerhet – samt de som stilles ut fra et kostnadsperspektiv, sier Robert Nardini, Senior Vice President Engineering Airframe hos Airbus.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Lysende forretningsidé

En mer fleksibel og bærekraftig produksjonsmetode førte til at Signify, tidligere Philips Lighting, introduserte 3D-printing i sin produksjon. Selskapet har vært en pioner innen belysningsindustrien for å ta i bruk additiv produksjon – men reisen dit har ikke vært enkel.

Publisert av: