Den største 3d-skriverbrukeren er i Europa

Brandenburger_Tor_abendsDet internasjonale konsulentfirmaet Ernst & Young har gjennomført en undersøkelse om bruken av 3d-skriverteknikk. Undersøkelsen viser at Tyskland er det land i verden hvor 3d-skrivere benyttes mest.

Ifølge undersøkelsen bruker 37{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} av alle tyske foretak en 3d-skriver, og ytterligere 12 {e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} planlegger å snart skulle benytte dette verktøyet i løpet av kort tid. Tilsvarende tall for Kina ligger på 24{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} og på 16{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} i USA. De største brukerne finner vi innen plastindustrien, fulgt av mekanikksektoren.

– De høye tallene for Tyskland viser at den lokale økonomien benytter ny teknologi og at 3d-skriverteknologien er velegnet for et så innovasjonsrikt land som Tyskland, sier Andreas Müller hos Ernst & Young.

Men det finns også en del hindringer på veien mot fortsatt ekspansjon. Opp mot 40 prosent av de deltagende foretakene angir investeringskostnader som en av de viktigste grunnene til å ikke begynne å benytte seg av 3d-skriverteknologien. 28 prosent sier seg å mangle kompetanse i huset, og 20 prosent frykter høye material-og servicekostnader om de investerer i 3d-skriverteknologi.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *