Den største 3d-skriverbrukeren er i Europa

Brandenburger_Tor_abendsDet internasjonale konsulentfirmaet Ernst & Young har gjennomført en undersøkelse om bruken av 3d-skriverteknikk. Undersøkelsen viser at Tyskland er det land i verden hvor 3d-skrivere benyttes mest.

Ifølge undersøkelsen bruker 37{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} av alle tyske foretak en 3d-skriver, og ytterligere 12 {e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} planlegger å snart skulle benytte dette verktøyet i løpet av kort tid. Tilsvarende tall for Kina ligger på 24{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} og på 16{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} i USA. De største brukerne finner vi innen plastindustrien, fulgt av mekanikksektoren.

– De høye tallene for Tyskland viser at den lokale økonomien benytter ny teknologi og at 3d-skriverteknologien er velegnet for et så innovasjonsrikt land som Tyskland, sier Andreas Müller hos Ernst & Young.

Men det finns også en del hindringer på veien mot fortsatt ekspansjon. Opp mot 40 prosent av de deltagende foretakene angir investeringskostnader som en av de viktigste grunnene til å ikke begynne å benytte seg av 3d-skriverteknologien. 28 prosent sier seg å mangle kompetanse i huset, og 20 prosent frykter høye material-og servicekostnader om de investerer i 3d-skriverteknologi.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Markedet peker oppover igjen

Additiv produksjon med polymerer og metaller går mot historiske høyder. Det viser en ny rapport fra det amerikanske markedsanalyseselskapet SmarTech Analysis. Tall fra andre kvartal 2021 viser nivåer som er høyere enn før pandemien.

Publisert av: