Lang vei igjen for mange bransjer, mener EU-rapport

En ny omfattende EU-rapport har undersøkt hvordan industriell 3d-skriverteknologi benyttes i EU-området. Man undersøker også hvilke utfordringer og muligheter som teknologien gir.

Rapporten har det lange navnet “Identifying current and future application areas, existing industrial value chains and missing competences in the EU, in the area of additive manufacturing (3D printing)”. I tillegg til at man fra EU-hold vil hjelpe til å kartlegge anvendelsen skal den også bidra til å skape jobber og økonomisk tilvekst i unionen.

Når det gjelder anvendelse og utvikling, så ser det veldig positivt ut i pleie & helse, trådbaserte teknikker og pulverteknikker. Spesielt metallteknikken holder høy internasjonal klasse. Ekspertene bak rapporten har identifisert ti områder der 3d-skriverteknologien er på vei til å bidra til nye kommersielle, og iblant innovative løsninger.

De applikasjonsområdene som er mest modne, er 3d-utskrevne komponenter for kirurgiplanlegging, implantater samt verktøy for formstøpte komponenter for flyindustrien. Men det finnes tydelige hindringer for fortsatt utvikling innenfor disse områdene. Innen kirurgiguider og kirurgiske planleggingsverktøy mangler man ofte utdannet personale, digital kompetanse og en generell forståelse for hva man kan gjøre med 3d-skriverteknikken. Innen implantatsektoren handler det mer om at sertifiseringer og jus-problemer holder utviklingen tilbake. Flaskehalsene innen flyindustrien er også sertifiseringer, men dessuten dårlig kvalitet og overflatefinish samt kvalitetskontroll.

En løsning for flysektoren skulle kunne være innføring av en ny samarbeidsplattform på EU-nivå. Denne skulle lenke OEM-foretak og integratører med underleverandører. Om denne også kombineres med en omfattende prosess- og materialforskning så kan man få til en betydelig produksjonsøkning, sier rapporten.

Kjøretøyindustrien er ikke blant de fremste sektorene om man ser til hvor utbredt anvendelsen av 3d-skriverteknikken er. Her begrenses man av små byggevolumer, effektivitet og overflatekvalitet. 3d-utskrevne interiører er dyrere enn konvensjonelt produserte. Det handler om store volumer og en ekstremt effektivisert produksjon og i dagens situasjon finnes det ingen 3d-skriverteknikk som kan holde tritt med disse kravene.

De overordnede fremtidsmålene i EU er å styrke industrisektoren og skape nye jobber. Her finnes det flere initiativer, blant annet Horizon 2020, med et budsjett på nesten 80 milliarder euro. I sitt arbeid for å nå disse målene har EU-kommisjonen identifisert og fokusert på såkalt Key Enabling Technologies, KET. 3d-skriverteknikken er en viktig slik, og i EU fortsetter man å overvåke denne teknikksektoren.

Rapporten er satt sammen av DEA Consult i samarbeid med finske VTT Technical Research Centre, AIT Austrian Institute of Technology og CECIMO. Last ned den fullstendige rapporten her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *