Svensk forskning for fiberarmerte 3d-utskrifter

droneFiAM3D er et nytt Vinnova-finansiert prosjekt som skal undersøke fiberarmerte 3d-utskrifter av pulverisert polymer for lettvektskonstruksjoner. Prosjektet drives i et samarbeid mellom Swerea IVF og Wematter.

Formålet med prosjektet er å gjennom Wematters egenutviklede 3d-skriverteknikk og fiberarmering minske vekten og totalkostnaden med minst 20 prosent og minske tiden til markedet for høyteknologiske bransjer som eksempelvis dronebransjen.

Resultatet skal være en tydelig spesifikasjon på hvordan materialegenskapene i en komponent ser ut og hvordan disse kan anvendes for å forbedre komponenter for additiv tilvirkning. Resultatet kommer til å benyttes for i første rekke å vite hvilke komponenter og hvilke fordeler det finnes med fiberarmerte 3D-utskrevne komponenter. I neste omgang kommer dette resultatet å benyttes som grunnlag for å introdusere 3D-utskrevne komponenter i serieproduksjon.

Prosjektet kommer til å gjennomføres i samarbeid mellom Swerea IVF og Wematter for å forbedre Intuitive Aerials komponenter. 3d-utskriftene lages av Wematter og Swerea IVF utfører tester i sin laboratorievirksomhet. Til slutt i prosjektet presenteres komponenter som er lagd additivt med fiberarmering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *