Arcams resultat påvirkes av usikkert marked

Arcams administrerende direktør, Magnus René.

Arcam har sluppet sine tall for helåret 2016. De viser at omsetningen økte med 12,5 prosent, men nettoresultatet endte på minus 10,8 millioner kroner. Ifølge selskapets administrerende direktør Magnus René, ser man utfordringer på markedet.

– Etterspørselen etter EBM-systemer styres av i hvilken takt våre kunder innen fly- og implantatindustrien går mot produksjon, en prosess som er avhengig av både tekniske og kommersielle faktorer, sier Magnus René om markedssituasjonen.

Omsetningen for helåret ble oppgitt til 648,3 millioner kroner og driftsresultatet ble oppgitt til -29,8 millioner kroner. Det underliggende resultatet fra driften ble oppgitt til 15,0 millioner kroner etter justering for kostnader av engangskarakter.

Totalt i løpet av året fikk man 48 ordre, en nedgang fra foregående år, da man landet på 58 ordre. Selskapet går inn i 2017 med en ordrebok på 25 systemer.

En av de største hendelsene på det svenske 3d-skrivermarkedet i fjor var General Electrics bud på Arcam.

– Høsten ble preget av GEs bud på Arcam som for oss er en sterk erkjennelse av at den virksomheten som vi i mange år har bygget opp sammen nå har blitt en viktig aktør innen den additive tilvirkningsindustrien, sier Magnus René. Budprosessen påvirket vår virksomhet da ledelsen fikk mindre tid til å agere på markedet. Våre kunder på EBM-siden har vært noe avventende og vi ser at det tar lengre tid å tegne nye ordre.

Datterselskapet DiSanto tynges av en svak utvikling innen tradisjonelt tilvirkede implantater. Innen EBM-tilvirkede implantater har det i perioden tilkommet flere nye kundeprosjekter. Selv om inntektene fra denne delen av virksomheten øker, kompenserer de ennå ikke for den svake utviklingen innen tradisjonelt tilvirkede implantater, mener Arcam. Selskapet skrev i løpet av året ned moderselskapets innehav i DiSanto med 28 millioner kroner.

For å møte den raskt økende etterspørselen på metallpulver fortsetter Arcam å bygge ut metallpulverprodusenten AP&Cs produksjonskapasitet i Canada.

– Vi fattet i mai 2016 beslutning om å øke kapasiteten kraftig ved å bygge en helt ny pulverproduksjonsfabrikk utenfor Montreal, sier Magnus René. Det nye produksjonsanlegget gir oss i første omgang økt kapasitet, og på lang sikt en plattform for ytterligere ekspansjon.

– Med de investeringene vi nå gjør i den eksisterende fabrikken og det nye anlegget kommer vi til i slutten av 2017 å ha en atomiseringskapasitet på 750 tonn per år. Det nye anlegget bygges modulært og kan langsiktig bygges ut slik at den totale kapasiteten i våre to anlegg når over 1200 tonn per år.

Den 6. september ga GE et offentligt bud med hensikt å kjøpe samtlige aksjer i Arcam AB. GEs bud ble avsluttet den 29. november og GE eier idag 76,15 prosent av aksjene i Arcam.

– I forbindelse med budet ervervet fondet Elliott drøyt 11 prosent av aksjene på markedet og de ble dermed nest største eier.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *