Ruster seg for den digitale fremtiden

Brendan Cox, sjef for Unique Dentals CAD/CAM-avdeling, er en av pådriverne for utviklingen mot digitale verktøy.

Like utenfor Ystad sentrum i søndre Skåne ligger Unique Dental, ett av få svenske dentallaboratorier som har tatt et realt sprang inn i den digitale verden. Det er et fullbefarent laboratorium med kompetanse og utstyr for produkter som fast og avtagbar protetikk i materialer som zirkonium, glasskeramer, kobolt-krom, titan og plast. Her har man i flere års tid tatt inn og begynt å benytte seg av digitale verktøy. Dette gjør at man står godt rustet foran de store forandringene som tannpleien gjennomgår i dag.

En av selskapets sterkeste drivkrafter er Brendan Cox, sjef for selskapets CAD/CAM-avdeling – selve hjertet i digitaliseringen. CAD/CAM-arbeidet gjennomsyrer stadig flere arbeidsprosesser på selskapet, men den viktigste forandringen dreier seg ikke om teknologi, mener Brendan.

– Det første man tenker på for å holde tritt med den digitale utviklingen er att man må investere i utstyr og teknologi. Men det jeg ser som vår største styrke når vi har gått fra tradisjonelle tilvirkningsprosesser til digitale er at vi har fått med oss personalet under reisens gang, sier Brendan Cox. De har virkelig forstått at de digitale prosessene forenkler og effektiviserer vårt arbeid.

– Tannteknikk er et spesielt område som involverer så mye håndverk og håndverkskunnskap, så det å gå over til digitale prosesser er en spesielt stor utfordring. Vår viktigste prosess har vært personalutvikling og vi har idag et godt samspill mellom håndverket og de digitale prosessene.

Men visst har Unique Dental også satset på ny teknologi. Det dreier seg først og fremst om intraoral skanning, innmåling av analoge gipsmodeller og verktøy for å håndtere disse. I de senere årene har selskapet også investert i 3d-skriverteknologi, som de nå med stort hell har integrert i den daglige virksomheten.

– Jeg vil påstå at vår satsing på intraoral skanning er størst. Den største grunnen er at vi vil møte økte krav fra tannlegene. Og vi får faktisk inn stadig flere digitale jobber.

Unique Dentals produksjon utføres i stadig større grad med CAD/CAM-programmer. Det er en rekke ulike produkter som bearbeides og redigeres digitalt. Men proteser og avtagbar protetikk har man ikke begynt å arbeide digitalt med. Her kommer underlaget inn analogt, og disse prosessene er derfor fortsatt tradisjonelle.

– Men kroner i glasskeramer har vi begynt å jobbe digitalt med, selv om det bare er en bit av hele tilvirkningsprosessen, sier Brendan Cox. Får vi for eksempel inn en digital bestilling av E-Max så designer vi digitalt en krone som vi freser frem i voks. Denne voksformen legges inn og presses med glasskeram, for deretter å slipes til. Så skal det glansbrennes, males og karakteriseres. Så det er en slags hybridproduksjon. Men det er planer om å investere i en slipemaskin, slik at man kan jobbe direkte, etter CAD-design, med å slipe ut en krone i E-Max-glasskeram.

Tannteknikk er et håndverk som krever stor kunnskap og presisjon. Flere prosesser er digitale, men mye etterbearbeidelse kommer også i fremtiden til å måtte gjøres manuelt.

– Det som mest av alt påvirker vår utvikling mot flere digitale jobber er tannlegene. Om vi får inn stadig flere digitale avtrykk må vi være forberedt på dette med våre prosesser og verktøy, inklusive 3d-skrivere.

Det var på ingen måte noen kjapp vei fra nysgjerrighet til investering i 3d-skrivere. Det ble mange turer, vurderinger av ulike modeller og faktakunnskap om hvilke materialer som kan benyttes.

– En av de største utfordingene var å finne en skriver til riktig pris. Når vi startet opp med å titte på ulike modeller var de fleste veldig dyre, sett i forhold til våre produksjonsvolumer.

I dag har selskapet to identiske skrivere fra Formlabs. Dels for å ha redundans ved eventuell nedetid, dels for å kunne kjøre med to materialer parallellt. Formlabs-skriverne bygger på en teknikk som heter SLA, sterolitografi. Teknikken gir meget høyoppløste og fint detaljerte komponenter. Dessuten er det et voksende materialutvalg, blant annet et par biokompatible materialer som midlertidig kan benyttes i munnen.

Enn så lenge benytter Brendan og hans medarbeidere sine to 3d-skrivere i beskjeden utstrekning. Det beror for en stor del på de rigorøse vurderingene man gjennomfører for å sikre beste kvalitet og anvendelighet. Ett anvendelsesområde med ydelig nytte er modeller for å teste kroner, broer og løs protetikk.

Modeller er ett av de områdene hvor Unique Dentals to 3d-skrivere benyttes med stort hell.

– Våre 3d-utskrevne modeller fungerer godt, men de har delvis andre egenskaper enn de vi lager i gips. Så det er litt av en utfordring å matche disse i funksjonalitet når man ser på hvordan vi bruker modellene. Men de fyller en viktig rolle og 3d-skriverteknikken er i stadig utvikling.

– Det som har hjulpet oss til å komme frem til en god produksjonsflyt med 3d-skriverne er å ha stålkontroll på alle innstillingene. Vi har jobbet hardt for å finne en bra matching mellom oppløsning og produksjonshastighet, vi har rett materiale og personalet har rett kompetanse.

Det er potensiale for større anvendelse av 3d-skriverteknologi hos Unique Dental. Med tanke på den bredden i produksjonen som finnes hos selskapet er det i prinsippet ingenting som hindrer å tilvirke produkter som bittskinner, proteser og prøveeksemplarer.

– Nå tester vi for eksempel å skrive ut i voksmateriale for støping av stål til partielle proteser, og vi står i startgropen for også å teste biokompatible materialer. I dag kan man skrive ut guider for implantatkirurgi, noe vi tror blir et viktig produkt for tannlegene i fremtiden og noe som øker kvaliteten i denne typen inngrep.

Etter flytting til større lokaler for et par år siden har Brendan Cox vært med og bygget en organisasjonsstruktur som gir en optimal arbeidsflyt for både tradisjonelle og digitale metoder, samt den nye 3d-skriversatsingen.

– De digitale prosessenes fremvekst bidro til vårt endringsarbeid, det er et område som vokser veldig raskt. Det handler om alle digitale bilder, video og andre måter å overføre informasjon på, samt logistikken rundt dette. Vi fikk også muligheten til å tenke mer på fremtidige behov nå som vi har gjennomført våre endringer. Alt er gjennomtenkt for den pågående digitaliseringen og teknikken får plass på en annen måte i huset nå.

– En stor del av jobben er fortsatt basert på tradisjonelle avtrykk. Men det skjer et skifte der personalet må lære seg digitale verktøy og ta hånd om digitale avtrykk. Vi har også en god aldersspredning, der mange eldre medarbeidere bidrar med stor erfaring, samtidig som de har lært seg å bruke de digitale verktøyene, avslutter Brendan Cox.

Hør Brendan Cox fortelle om Unique Dentals digitale satsinger og hvordan de arbeider med CAD/CAM, intraoral skanning og 3d-skrivere på konferansen 3dp Dental den 27 april på Kistamässan utenfor Stockholm. Les mer om konferansen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *