Validering av 3d-utskrifter ved hjelp av 3d-røntgen

Alfred Nobel Science Park og TTC, Tillverkningstekniskt Centrum, i Karlskoga har innledet samarbeid med visualiseringsforetaket Interspectral for å utvikle verktøy for kvalitetskontroll av 3d-utskrevne metallkomponenter hos Siemens Industrial Turbomachinery.

Interspectral utvikler et spesialtilpasset visualiseringsverktøy, der Bofors Test Center i Karlskoga, gjennom samarbeidet i TTC har gjennomført selve skanningen. Siemens Industrial Turbomachinery produserer turbindeler ved å benytte en mengde teknikker, en av disse er 3d-skrivere. I Finspång har man Sveriges største installasjon av additiv teknikk for metall og nå skal visualiseringen av 3d-røntgen forbedre Siemens tilvirkningsprosesser.

– 3D-printing av metallkomponenter, også kalt additiv tilvirkning og 3d-røntgen er to avanserte teknikker som sammenføres for på den måten å finne nye måter å løse og verifisere en ny generasjon av produkter, sier Edvin Resebo, Alfred Nobel Science Park. Takket være samarbeidet mellom foretakene og akademiet innen TTC, og den brede kunnskapen som finnes der, kan man omsette dette i praksis, og dersom noen foretak er interessert i å teste noen av disse teknikker på nettopp sine produkter, så er TTC der for å muliggjøre dette, noe dette prosjektet er et godt eksempel på.

Bofors Test Center som eier 3d-røntgenutstyret, og deres spesialist på området, Rebecka Eriksson, har hjulpet Siemens og Interspectral med å vurdere hvorvidt 3d-røntgen med hjelp av Interspectrals visualiserings- og bildeanalyseløsninger kan fungere som en komplett valideringsløsning mot 3d-utskrevne komponenter før de går til serieproduksjon.

Siemens anlegg for additiv tilvirkning ligger i forkant både i et svensk og internasjonalt perspektiv. Presisjonen i tilvirkningen kan lede til opp til ti ganger hurtigere tilvirknings- og reparasjonstider, og forkorter utviklingssyklusene fra år til måneder eller uker. Innenfor rammen av prosjektet ”Nye visualiseringsverktøy for industriell 3d-røntgen” kommer nye interaktive verktøy til å utvikles, verktøy som skal gjøre det enklere å analysere og presentere kvalitetskontroller med hjelp av 3d-røntgen.

Visual Sweden bidrar med 500 000 kroner. Siemens, Interspectral og Alfred Nobel Science Park bidrar med eget arbeid og andra innsatser tilsvarende 1 million kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *