Dentalmesse viser utviklingen for 3d-printteknologien

Mer enn 155 000 besøkende samlet seg under fem dager på IDS-messen i Köln for å se det siste innen dental teknikk. IDS er verdens største dentalmesse og avholdes annethvert år. Dental teknikk har alltid vært drevet frem av nye funn og forskningsresultater. Men i år var det åpenbart at utviklingen nå går mot stadig mer digitalisering. Mange leverandører viste nye løsninger for digitale avtrykk, fresing og 3d-printerteknikk. I dagens situasjon beveger de fremste aktørene seg mellom et smalt spekter av produkter – boreguider, modeller, midlertidige kroner og bittskinner. Men regn med at det skjer mye på applikasjonsiden i løpet av de nærmeste årene. 3dpNorge.no var til stede i Köln for å snakke med de fremste aktørene innen dental 3d-printteknikk.

Renishaw forhåndsviste programvare for dentale 3d-prints
Den britiske industrileverandøren Renishaw har en stor virksomhet innen medisinteknisk og dental 3d-printerteknikk. På IDS viste selskapet en kommende programvare som skal forbedre automatiseringen for dentallaboratorier som benytter 3d-printerteknikk for metall. QuantAM Dental, som programmet heter, skal forenkle prosesser før og under 3d-printing av metallbaserte dentalapplikasjoner, som protetikk og implantater. Noen av de funksjoner som inngår er automatisk byggevinkel, automatiske ID-tagger på de printede komponentene, autokorrigering av stl-filer og såkalt nesting, altså hvordan komponentene pakkes i byggekammeret før en produksjon.

– Mange av de som idag benytter 3d-printerteknikk i dentalverden må ha flere programvarer for å forberede filer for utskrift, sier Ed Littlewood, markedssjef for Renishaws forretningsområde innen medisinteknikk og dental. QuantAM Dental endrer forutsetningene og korter ned innstillings- og forberedelsestidene før en 3d-utskrift fra timer til minutter.

På messen viste Renishaw også frem sin metallprinter RenAM 500M for et større publikum. Løsningen har blant annet automatisert pulverhåndtering.

3D Systems sikrer materialutviklingen
På 3D Systems stand sto blant annet Tim Van Cleynenbreugel, forretningsutviklingssjef for selskapets Healthcare-område. Selskapet skapte noen bølger når man for et par måneder siden kjøpte opp NextDent, en av verdens ledende materialutviklere og -leverandører for dentalsektoren.

– Oppkjøpet var et ledd i vår strategi for å bli sterkere på dentalsiden, sier Tim Van Cleynenbreugel. All applikasjonsutvikling innen dental er avhengig av en parallell materialutvikling og med kjøpet kan vi bedre serve alle de ulike behovene som er på området.

Mer informasjon om oppkjøpet og hva det betyr for materialutviklingen innen dental kan du få mer om på 3dp.se sin konferanse 3dp Dental den 27. april i Stockholm. Da kommer nemlig NextDents administrerende direktør Rik Jacobs for å holde en presentasjon.

Samarbeid med 3Shape setter søkelyset på Formlabs
Den amerikanske 3d-printerfabrikanten Formlabs var i godt selskap på IDS. I tide til messen sto det klart at man innleder et samarbeid med 3Shape, som er en av verdens største leverandører av intraoral skanning samt tilhørende programvareverktøy.

– For oss er dette et ekstremt viktig samarbeid som innebærer at vi kan nå ut bredere til flere dentalbrukere, også på klinikkene, sier Sara Bonomi, markedsansvarlig hos Formlabs i Europa. For brukerne kommer dette til å bli en plug’n’play-løsning, et sømløst flyt mellom avtrykkstagning, CAD/CAM-arbeid i 3Shapes ulike programvarer, og sluttelig en 3d-utskrift.

Utover samarbeidet har Formlabs også flere materialslipp i løpet av året. På IDS viste man de to nye Dental Model og Dental LT Clear. Dental Model er utviklet for modeller med kroner og broer, mens Dental LT Clear er et biokompatibelt material for bitt- og tannskinner. Materialet er sertifisert i henhold til Class IIa og kan printes ut i en oppløsning på ned til 50 mikrometer. Materialet slippes nå i sommer. I løpet av året kommer det dessuten ett materiale for proteser og ett for støpeformer. Vil du se printede modeller kan de sees allerede nå i agenten Denthouse sin stand på Tannteknikerdagene 31 mars-1 april. 3DVerkstan Nordic AB er skandinavisk distributør av Formlabs produkter med agenter i samtlige land.

Nytt varemerke for Roland DG
Roland DG hadde premiere for sitt nye varemerke innen fresing og 3d-printteknikk. Heretter kommer selskapet til å gjøre alle sine lanseringer på området under navnet DGSHAPE. Et par uker før IDS lanserte DGSHAPE den nye dentalfresen DWX-52DC, en femakslet fres med automatisk bytte av blokk. Parallellt slapp selskapet også dental-3d-printeren DWP-80S med programvare som skal forenkle de dentale arbeidsprosessene ved produksjon av dentale applikasjoner.

EnvisionTEC oppdaterer to printermodeller
To nye printermodeller var i fokus hos EnvisionTEC. Det dreier seg om to oppdaterte versjoner av Vida og Micro. Det er ikke dedikerte dentalmaskiner, men benyttes flittig av klinikker og laboratorier verden over. Nyheten gjelder en helt ny produksjonsteknikk, cDLM, eller Continuous Digital Light Manufacturing. Enkelt sagt har selskapet utviklet en metode som gir en mer kontinuerlig produksjonsprosess. Det innebærer blant annet at man nå kan eliminere de linjer som vanligvis kan synes på en 3d-utskrift. Ved at man i stedet kan 3d-printe kontinuerlig i en oppadgående bevegelse, så unngår man linjedannelse, hvilket gir overflatejevnere utskrifter. En annen fordel er betydelig forbedret produksjonshastighet, selv om det ennå ikke er tallfestet for dentalapplikasjoner.

– Så har vi også fått et nytt materiale, E-IDB, utviklet for å 3d-printe fiksturer for tannstillinger, sier Michael Ullvin hos den svenske agenten r.a.p.s. På engelsk heter dette “bonding trays” og kan benyttes for å fiksere de festene som så festes på tennene.

Prodways: Kraftig utvikling på mange områder
Dental har alltid vært nøkkelmarked for Prodways. I de siste fem årene har selskapet arbeidet med materialutvikleren Drewe for å sikre bredden av materialer innen dental og medisinteknikk. Når selskapet nå slipper ProMaker LD-serien viser man at man tror på en fortsatt utvikling av 3d-printerknikk i dentalverden. ProMaker LD er nemlig en av de største dentalprinterne på markedet, spesielt utviklet for større laboratorier med store produksjonsvolum. Dessuten har Prodways prissatt modellen til like under 100 000 euro. For en 3d-printer med et byggevolum på opp til 450 x 445 x 200 millimeter med SLA-teknikk (Prodways egenutviklede Moving Light-teknikk), er det en strategi som det meget godt kan tenkes å få et godt resultat på større markeder.

– Vi ser en stadig større etterspørsel på mer kompakte maskiner med større byggevolum til en attraktiv pris hos de dentallaboratorier vi har en dialog med, sier Prodways markedssjef Cindy Mannevy.

– Når det gjelder fortsatt utvikling på dentalområdet, så satser vi på applikasjonene. Vi ser at sluttbrukerne, altså tannlegene, ofte er de store innovatørene, så vi er lydhøre for deres behov. Med tanke på at våre 3d-printerløsninger har en åpen materialplattform, så får vi også mye tilbakemeldinger fra våre brukere, hvilket gjør at vi kan frigjøre innovasjonskraften. Og dentalmarkedet er det mest avanserte akkurat nå, etter vår erfaring. Det er en kraftig utvikling på mange områder.

Straumann med egne skannere og 3d-printere
Den store sveitsiske dentalleverandøren Straumann har gått tungt inn i digitaliseringen med nye samarbeid og produkter. Utover sine egne CARES-skannere kommer man nå også til å selge 3Shapes Trios 3. CARES er en innstegsløsning og Trios 3 en premiumløsning. Begge skal sømløst kunne integreres i Straumanns ulike programvarer og arbeidsflyt.

Et nytt samarbeid med den tyske 3d-printerutvikleren RapidShape har munnet ut i at Straumann begynner å selge tre ulike dental-3d-printere i P-serien. P20 er den minste og er tilpasset for klinikkene. P30 og P40 har delvis annen funksjonalitet, samtidig som P40 har fordoblet byggevolum sammenliknet med de to mindre modellene. 3d-printerne kan brukes til produksjon av kirurgi- og boreguider, modeller, tannskinner og midlertidige kroner.

Trådløs skanning fra 3Shape
En av de store snakkisene på IDS var 3Shapes siste Trios 3-modell. Den har nemlig blitt trådløs. Tilkopling skjer via wifi som sammenkopler laptop eller Trios mobile enhet. Håndenheten er batteridrevet og skal ha en enkel erstatningsfunksjon med tre oppladbare batterier. Akkurat som andre Trios-løsninger kan håndenheten også benyttes for å navigere gjennom innskanninger.

Dental Wings med på 3d-skrivertoget
Kanadiske Dental Wings, der Straumann er majoritetseier, har også innledet et samarbeid med 3d-printerutvikleren RapidShape. Dermed begynner man å selge tre printermodeller under eget navn. Selskapet har også innledet et samarbeid med materialleverandøren Shera Werkstoff-Technologie, for å komplettere 3d-printersatsingen med dentale materialer. I første omgang kommer man til å tilby materialer for boreguider, modeller, støpeformer, midlertidige kroner samt personaliserte avtrykksskinner.

Hybridproduksjon hos EOS
Martin Bullemer, forretningsutviklingssjef for EOS sitt forretningsområde medisinteknikk, snakket seg varm om såkalt hybridtilvirkning. Det er en kombinasjon av metallutskrift og fresing, som skal gi fordeler som raskere leveringstider og billigere produksjon. Dette gjelder visse spesifikke applikasjoner. En del av et implantat freses, og plasseres deretter i en 3d-printer som sluttfører produksjonen.

Stratasys satser på ortodonti med ny løsning
J700 Dental er Stratasys nyeste utgivelse i dentalverden, spesielt utviklet for tilvirkning av støpeformer for tannskinner. Printeren er basert på selskapets polyjet-teknikk, der inkjet ”sprayer” frem komponenten i tynne materiallag. Man har satset på kapasitet, så J700 klarer opp til 400 enheter per dag.

– Og ettersom materialet VeroDent herdes under produksjonen trengs det egentlig ingen etterbehandling av komponentene etter printingen, sier Eric Erickson, europeisk forretningsområdessjef for dentalområdet hos Stratasys.

Kulzer dropper Heraeus og blir stadig mer digitale
En annen stor dentalleverandør som nå tar skrittet inn i 3d-verden er Kulzer. Ja, nå har de kvittet seg med Heraeus og heter bare Kulzer. Vi fikk en prat med produktsjefen Dr Ulrich Koops, og den som er den sterkeste drivkraften for å ta Kulzer videre inn i digitaliseringen og bruken av 3d-printerteknikk i dentalverden.

– Vi har valgt å satse på DLP-teknikken, som vi mener gir meget høy oppløsning, men samtidig god produksjonshastighet, sier Ulrich Koops.

Den egenutviklede 3d-printeren, Cara Print 4.0, arbeider med plastmateriale ned til 53,6 mikrometer. Kulzer tilbyr i første omgang applikasjoner som bittskinner, kirurgiguider, støpeformer og modeller.

– Med tanke på vår bakgrunn innen materialtilvirkning og -utvikling har vi stor kunnskap i huset om materialutvikling, noe som borger for et større utvalg av dentale applikasjoner i snarlig fremtid.

Planmeca fyller på verktøyskassen
Mikael Hornborg, teknisk produktspesialist på CAD/CAM-området, hadde travle dager på standen. Han er en av Planmecas eksperter på 3d-printerteknikk og det var mange besøkere på standen som ville vite mer om selskapets satsinger. Planmeca slapp en 3d-printer for rundt ett år siden, Planmeca Creo, og det var ett av mange ledd i selskapets digitale strategi.

– Vi har et stort utvalg på det digitale området, med CAD/CAM-programvare, intraoral skanning og CBCT-teknikk, sier Mikael Hornborg. Med en egen 3d-printer fortsetter vi på den veien vi har slått inn på. Nå kan våre kunder gjøre egen implantatplanlegging og ha alle verktøy for dette på klinikken eller laboratoriet. Fysiske implantatmodeller kan koste opp imot 300 euro, men ved å 3d-printe kan man få ned prisen betydelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *