Statsbygg 3D-printet forslagene til nytt regjeringskvartal

Nå pågår plan- og designkonkurransen til det nye regjeringskvartalet, som etter planen skal stå ferdig i 2027. 3D-print i målestokk 1:500 av de ulike forslagene er en del av juryens beslutningsgrunnlag.

Hovedkonseptet for fremtidig regjeringskvartal ble vedtatt av regjeringen i 2014. Det innebærer blant annet at S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives, og at det skal bygges nytt mellom Akersgata og Møllergata. I februar i år ble reguleringsplanen godkjent, og sju arkitektkontorer/grupperinger ble plukket ut til å delta i plan- og designkonkurransen (også kalt arkitektkonkurransen), med innlevering av sine forslag nå i mai. Alle forslagene ligger tilgjengelig på Statsbyggs nettsider, der de er anonymisert slik at man ikke ser hvilken gruppering som står bak hvert enkelt. Øystein Graffer, senioringeniør ved faglig ressurssenter i Statsbygg, forteller at Statsbygg også har valgt å 3D-printe modeller av hvert forslag.

– Vi har fra tidligere en områdemodell i størrelse ca 1,5 ganger 1,5 meter, og det er i denne vi ønsker å plassere inn hver av de 3D-printede forslagene. For å sikre en uniform utforming av hver modell for juryen, har vi fått hvert forslag 3D-printet i samme målestokk hos Nordic 3D. Tilbakemeldingene på dette er positive fra juryen, forteller Øystein Graffer.

Modellene er 3D-printet i gipsmaterialer i målestokk 1:500, slik at de passer inn i områdemodellen. Øystein Graffer mener at kombinasjonen av 3D-print og digitale modeller danner et godt utgangspunkt for juryen.

De skjermbaserte modellene viser bedre hvordan området blir seende ut på gateplan, mens 3D-modellen viser det hele fra fugleperspektiv.

– Begge deler er viktig som beslutningsgrunnlag for juryen, poengterer Øystein Graffer. Bak de sju grupperingene som ble valgt ut til å delta, befinner det seg 59 firmaer og 20 arkitektkontorer. Juryen vil velge ut 2-3 av forslagene, hvoretter Statsbygg vil forhandle med disse før prosjekteringskontrakt inngås.

Skjermbilde av ett av forslagene til nytt regjeringskvartal. Forslagene er anonymisert og ligger tilgjengelig på Statsbyggs nettsider. Foto: Statsbygg

Områdemodellen der de 3D-printede forslagene blir plassert. Modellen i forgrunnen her er en modell av området slik det fremstår i dag. Foto: Statsbygg

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *