Stratasys hjelper til med å få farkost til Mars

Stratasys har innledet et samarbeid med den tyske rom- og flyorganisasjonen DLR, tilsvarende amerikanske NASA. Formålet er å hjelpe til i utviklingen av en ny ubemannet landingsfarkost som skal utforske planeten Mars.

Farkosten, med navnet TransRoPorter, eller TRP, skal først lages som en fungerende prototype, blant annet med Stratasys FDM-teknikk. Deretter skal prototypen testes og vurderes før man innleder produksjon av den faktiske ferdige farkosten.

TransRoPorter beregnes å kunne sendes til Mars’ overflata i løpet av en femårsperiode. Ved å printe flere komponenter i en Fortus 900mc kan utviklingsteamet kjappere få frem riktig resultat og holde oppe tempoet frem til man begynner å sette sammen den endelige farkosten.

Utover tids- og kostnadsbesparelser har funksjonaliteten vært et viktig punkt.

– Våre prototpyer er ofte meget komplekse og vi strekker ofte grensene for det som er mulig, sier Dr Kaj Fuehrer, som leder prosjektet. Derfor er det også viktig for oss å velge en passende produksjonsteknikk og -materiale for å oppnå rett funksjonalitet uten begrensninger.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *