Electrolux vil printe reservedeler

ElectroluxDen svenske hvitevareprodusenten Electrolux sitt forretningsområde i Asia-Stillehavet har innledet et samarbeid med oppstartsforetaket Spare Parts 3D for å undersøke muligheten for å printe reservedeler. Arbeidet skal munne ut i en gjennomførbarhetsstudie med fokus på on demand-print og distribuert produksjon av reservedeler.

For å støtte ettermarkedet lagerholder de fleste store produsentene alskens reservedeler i lang tid etter at de modellene som benytter disse delene ikke lenger selges og produseres. Dette innebærer i mange tilfeller store kostnader år etter år. Dessuten øker produksjonskostnadene for slike reservedeler som ikke kan lages i like store kvanta som selve hovedproduksjonen. Legger man til transportkostnader, forsikring og lønnskostnader forstår man at selv små resevedeler kan bli dyre.

Nå om dagen ser vi flere og flere tegn på at store produsenter retter blikkene mot 3d-printerteknikken for å løse utfordringer med resevedelsproblematikken. Vi vil bl.a. rette søkelyset mot en utmerket rapport fra PriceWaterHouseCooper, PWC, fra januar i år.

Målsetningen på sikt for Electrolux er å kunne mianke lagerholdet og samtidig effektivisere ettermarkedet. Ved å tilvirke reservedeler etter behov, altså i takt med bestilling, og samtidig foreta denne tilvirkingen nærmere sluttkunden gjennom et globalt nettverk av servicebyråer, håper man å kunne redusere kostnadene kraftig.

I det samarbeidet som nå er innledet med Singapore-baserte Spare Parts 3D skal foretakene blant annet se nærmere på hvilke reservedelar som egner seg for 3d-printing, hvordan tilvirkningen kan industrialiseres med fokus på produksjonsparametre og materialvalg, samt hvordan reservedelene kan digitaliseres og håndteres digitalt.

Ifølge den ovennevnte PWC-rapporten om reservedeler, så regner man med at over 85{e3fc3942bac1141fd93de760448191c6077a074fb2e1edc8761b05143bd5bc1a} av verdens reservedelsprodusenter kommer til å anvende 3d-printerteknikk i løpet av fem år.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


3DVerkstan 2.0 har vekst i sikte

I fjor vår kjøpte britiske Solid Print3D konkursboet til 3DVerkstan Nordic. Administrerende direktør Neil Sewell tok deretter over som leder av det nye 3DVerkstan AB også. Denne uken da han besøkte Stockholm, tok 3dp Norge en prat med ham om fremtiden. Og det ser lyst ut.

Publisert av: