Norske 3D-printere til USA

Norsk Titanium når stadig nye høyder med 3D-printing av titandeler for flyindustrien. Snart installerer de 30 norskutviklede 3D-printere ved sitt nye produksjonsanlegg i NY, USA.

Vi har tidligere omtalt Norsk Titaniums unike posisjon som leverandør av 3D-printede deler i titan til Boeing-fabrikken, og fremdeles er det norske selskapet eneste Boeing-kvalifiserte leverandør av 3D-printede titandeler. I et nyhetsbrev fra Ringerike Utvikling AS forklarer Kathrine Kværnes Ryengen ved Norsk Titanium hvorfor 3D-printede komponenter er så interessant for både luftfarts- og romfartsindustrien.

– Om lag femten prosent av vekten i flytypen Dreamliner stammer fra titanmaterialer, det vil si rundt 25 tonn. Med tradisjonelle produksjonsmetoder går det med omtrent 120 tonn titan for å produsere 25 tonn deler, altså en utnyttelsesgrad på 5:1. For mange av de delene vi ser som interessante å produsere med 3D-printing, er utnyttelsesgraden enda lavere, helt ned i 30:1, fordi store mengder råmateriale slipes ned til komponenter. I stedet kan vi bygge disse lagvis i 3D-printere, og på den måten oppnå en utnyttelsesgrad på hele 3:1, forteller Kathrine Kværnes Ryengen, som er Vice President for Sales Operations & Business Development ved Norsk Titanium på Eggemoen ved Hønefoss.

I samarbeid med nabobedriften Tronrud Engineering har Norsk Titanium utviklet en ny 3D-printer for produksjon av komponenter til fly- og romfartsindustrien. 30 enheter av denne printeren vil de snart eksportere og sette i produksjon ved sitt produksjonsanlegg i Plattsburgh, New York. Derfra vil maskinene lage deler til blant annet flyindustrien ved anlegget, hvor delstatsmyndighetene i staten New York investerer kraftig for å skape arbeidsplasser. Arbeidsplasser skaper denne teknologien i høyeste grad også på Ringerike, der antallet medarbeidere hos Norsk Titanium har økt fra 12 til 75 siden 2011.

(Tekst og bilder publiseres etter avtale med Ringerike Utvikling AS – www.ringerike.no)

Alle foto: Norsk Titianium

Publisert av: 

Del artikkelen


Utgir egne filamenter av rPLA

Etter et års produktutvikling, gir svenske Lostboyslab sammen med Reflow nå ut to filamentkolleksjoner av resirkulert PLA for 3D-utskrift med FDM. Samlingene består av totalt tolv forskjellige matte farger og målgruppen er profesjonelle brukere som designere, interiørarkitekter og arkitekter.

Publisert av: