Protech Nordic selger Desktop Metal i Norden

Desktop Metal Studio

Nå er det klart at Protech blir eksklusiv nordisk forhandler av amerikanske Desktop Metals kommende metallprintere Studio og Production. Dermed kompletteres selskapets allerede brede utvalg på plastsiden med to uprøvde, men veldig omtalte løsninger for metall, både for prototyper og produksjon.

At det blir Protech er et logisk valg, selskapet har i mange år solgt Stratasys‘ løsninger her oppe i nord, og i vår inngikk Desktop Metal og Stratasys et globalt samarbeid om salg. Vi fikk en prat med Evald Ottosson, en av de som har rodd den nordiske avtalen i havn.

Hvordan føles det å jobbe med metallprintere etter alle år med plast?
– Det er selvsagt kjempegøy at metallprinterne kommer stadig mer, og spesielt nå disse to fra Desktop Metal. Samtidig har vi fokus på å skape nytte for våre brukere, ikke på enkeltmaskiner. Det kommer til å bli akkurat likedan som med plastbasert produksjon, der man som bruker må stille seg spørsmålet – hvordan kan jeg anvende teknikken?

Hvilke utfordringer ser du i nordisk industri på metallsiden?
– Vi er i en liknende situasjon på metall idag som da vi begynte med plast. Det dreier seg om å bruke rett teknikk i rett tilfelle. Ser man på komponenter som ikke 3d-printes, så er det gitt hva som skal være i plast og hva som skal være i metall. Men grensene viskes vekk med 3d-printerteknikken. I dag kan komponenter i metall tilvirkes i plast og omvendt. For vår del handler det om å få kundene til å forstå når de to teknikkene kan benyttes og hvorfor.

Hva slags erfaringer har dere med Desktop Metals teknikk?
– For det første så er innkjøpsprisen betydelig lavere sammenliknet med konkurrenter på metallsiden. Men det er langt fra alt. Nå ser vi for eksempel at miljøspørsmålene – både arbeidsmiljø og avfall – får stadig større betydning når vi snakker med foretak som allerede benytter seg av 3d-printere, eller som er nysgjerrige på å starte opp med det. Her skiller for eksempel Studio-modellen seg ut, med sin FDM-liknende teknikk. For brukerne innebærer det at man ikke trenger å stille samme krav til lokale, ventilasjon og materialhåndtering som pulverbaserte systemer.

– Så synes jeg også at Studio-printeren er lett å arbeide med. Ta etterbehandlingen: Desktop Metal har en teknikk der de legger inn en bit keramikk mellom støtte- og byggematerialet, hvilket gjør det veldig lett å løsne støttematerialet. Dessuten slipper du ekstrautstyr for å få vekk støttematerial i metall.

Fjerning av støttemateriale

– En tredje fordel med Studio er de ekstremt korte omstillingstidene mellom jobber der man vil bruke forskjellige materialer. Det er bare å bytte filament og printhode og kjøre på med neste jobb.

Hva er Desktop Metal-maskinene egnet for?
– Studio er mer av en kontormaskin for avanserte prototyper, men også kortere serier. Også debinderen, som løsner binderen i filamentet, kan stå på et kontor. Sintringsovnen trenger å stå i et godt ventilert rom, ettersom den blir opp til 1400 grader varm.

– Production er utviklet helt med tanke på volumproduksjon. Og her skjer det fortsatt mye på utviklingssiden. Blant annet kommer vi til å få se en enda mer avansert versjon neste måned på Formnext i Frankfurt.

– De forespørslene vi allerede har fått her I Norden er på Production-systemet. Det tror jeg er fordi markedet allerede har vurdert de eksisterende produksjonsmaskinene og konkludert med at en Production-løsning er billigere.

Hvordan ser materialutvalget ut?
– Det utvikles kontinuerlig proprietære materialer der prosessparametrene lages av Desktop Metal. Sist jeg sjekket var det seks ferdige materialer til Studio, men 200 på kandidatlisten, som altså er under utvikling. Vi kan forvente oss enda flere ferdige materialer på Formnext.

Når begynner dere å selge løsningene?
– Vi begynner å rulle ut nå, og mot et visst beløp kan man nå resevere systemer på vårt nettsted. Direkte bestillinger gjøres først etter at vi har gjennomført våre benchmarktester, som vi håper å kunne starte opp snart. Studio begynner man å sende ut i USA I slutten av året, i Europa fra midten av neste år og Production først I løpet av 2019, avslutter Evald Ottosson.

Lenke: Protech

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *