Studie av 3D-printede tenner

Den digitale utviklingen på dentalområdet blomstrer. Men hvor god er denne teknikken egentlig? Det spørsmålet har tannlege, tanntekniker og forsker Michael Braian tatt for seg i sin siste avhandling.

Tannlege og forsker Michael Braian har tannklinikk og arbeider ved Tandläkarhögskolan i Malmö. Snart disputerer han ved Malmö universitet.

Avhandlingen bærer tittelen Digital dentistry, studies on trueness and precision of additive manufacturing and intraoral scanning, der den undersøker nøyaktigheten i bruk av digital teknikk innenfor dentalområdet. To av fire delstudier fokuserer på hvor nøyaktig de ulike 3d-skriverne kan fremstille spesifikke former. For å teste dette ble nøyaktigheten i to resultater fra samme printer stilt opp mot hverandre.

— De stemte veldig godt overens. Påliteligheten var på det beste en differanse mindre enn to hårstrås tykkelse. Derimot var det stor forskjell på ulike 3d-printers: noen er raskere, andre mer nøyaktige, forteller Michael Braian.

— I 3D-printingen legger man kum til materiale og det er stor frihet i hvilke former som kan fremstilles. Tradisjonell fresing av porselenskroner og brorer innebærer alltid at det fjernes materiale, og dette er kostbart.

I en annen delstudie ble det testet hvor godt en intraoral 3d-skanner tar avtrykk av pasientens tenner. I likhet med de andra studiene viste den svært gode resultater med kun 0,3 millimeters feilmargin. Resultatene støtter at denne teknikken har et stor potensial i å erstatte tradisjonelle fremstillingsmetoder for broer og kroner. Siden studiene ikke er foretatt med en konkret pasient, skal man likevel være varsom med å trekke for bastante konklusjoner, mener Michael.

– I tillegg finnes det feilkilder også i den digitale prosessen, og tester gjort i laboratorium kan ikke overføres direkte til pasienten, poengterer Michael Braian, som også trekker frem at mange parametere handler om menneskelige faktorer. – Det finnes ingen eksakt finns formel, alt er individtilpasset og påvirkes av faktorer som plakkansamling og bakterier.

Mer om studien på Braians nettsider.

Tags: , ,
Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Utgir egne filamenter av rPLA

Etter et års produktutvikling, gir svenske Lostboyslab sammen med Reflow nå ut to filamentkolleksjoner av resirkulert PLA for 3D-utskrift med FDM. Samlingene består av totalt tolv forskjellige matte farger og målgruppen er profesjonelle brukere som designere, interiørarkitekter og arkitekter.

Publisert av: 

AM-dagen i Sverige

Merk av tirsdag 7. desember 2021 i kalenderen. Da er det tid for 3dp sin årlige heldagskonferanse, AM-dagen, som ble avlyst i fjor på grunn av pandemien. I år ser vi på fremtiden under temaet “AM 2030 – Additiv tilvirkning i fremtiden”.

Publisert av: