Fem grunner til at firmaene velger å benytte servicebyråer

Tekst:Roger Stormo
PUBLISERT: 14 mars 2019
Foto: Thijs Wolzak

Additiv tilvirkning i metall er populært, men flere sluttbrukere nøler med å starte opp med egen produksjon av 3d-printede metalldeler i eget hus. Dette er en fordel for servicebyråer som spesialiserer seg på å 3d-printe på oppdrag for andre. Denne artikkelen peker på fem faktorer som gjør at enkelte servicebyråer planlegger å doble antallet metallprintere i år (2019), ifølge SmarTech.

1: Metallprinting kan være problemfylt

I fremtiden kan det se ut som om det er et dalende marked for servicebyråer som satser fullt på 3d-printing med polymer, der kundene deres i stigende grad begynner å kjøpe inn utstyr for egenproduksjon av slike objekter. Samtidig er det økende interesse for metallprinting, men her er det en høyere terskel, spesielt når det gjelder kompetanse.  Additiv tilvirkning med polymerer er mer brukervennlig enn metallprinting og sluttbrukere kan lettere lære seg 3d-printing med plastbaserte materialer. Derfor flytter denne typen produksjon seg mer og mer inn i selskapenes egne lokaler og med eget personale. Når det gjelder 3d-printing i metall er det langt flere prosessparametre og ekspertise som skal til for å produsere. Også på mediesiden er det nye metaller som kan kreve spesielle teknikker som det ikke er så lett å mestre. Dette betyr at fremtidsrettede servicebyråer bør satse mer på metallbasert 3d-printing og mindre på polymerbasert. Etter hvert blir jo også metallprinting enklere og mer kostnadseffektivt.

3d-printere for metall kommer til å gå ned i pris i løpet av de neste få årene – vi har allerede sett hvordan dette kan skje med de siste  HP og Desktop Metal produktene. Uansett sier analysen fra SmarTech Analysis at kombinasjonen av servicebyråenes kunnskap, effektiv ordrekjede og høye kapitalkostnader vil gjøre at byråene vil være konkurransedyktige i overskuelig fremtid.

2: Effekten av å være et «hett tema»

Det nåværende høye nivået av publisitet rundt metallprinting gjør denne type av produksjon automatisk mer interessant for servicebyråene. Jo mer blest om denne typen produksjon og potensialet for produktene, jo mer interessert vil kundene være i å teste ut mulighetene som ligger i 3d-printede metalldeler. «Hete temaer» er per definisjon av øyeblikkelig viktighet, men nyhetens interesse kjølner også relativt raskt. Det er forventet at additiv metallproduksjon kommer til å bli mindre hett etter hvert som det modnes og vil til slutt bli nok en type additiv prosess i ingeniørenes verktøykasse. Likevel betyr ikke mindre oppmerksomhet at markedet slutter å vokse, bare at investorers entusiasme kan komme til å minske.

3: Mangel på kapital og overskudd (ROI)

En klassisk pådriver for selskaper til å ikke 3d-printe i eget hus er at noen selskaper rett og slett ikke har investeringsvillig kapital tilgjengelig. Etterspørselen etter 3d-printede materialer vil nok intensiveres i fremtiden uansett, etter hvert som flere og flere selskaper vil innse at de har behov for metallprintede deler uten at de kan forsvare investeringen.

Og noen selskaper som har slik kapital tilgjengelig kan bedømme at grunnet fluktuasjoner i markedet og usikkerhet rundt hvorvidt investeringen vil kaste mer av seg enn kostnaden (ROI – Return of investment) så vil man fortsette å benytte servicebyråer i hvert fall i en periode. Dermed kan selskapet teste markedet en stund for å verifisere verdien av å printe i metall før de eventuelt investerer i eget utstyr og kompetanse.

4: Størrelse, kompleksitet og servicebyråer

Servicebyråer kan være i stand til å håndtere store og komplekse deler mer effektivt enn selskapene har mulighet til i eget hus. Det å være i stand til å prosessere større deler vil gi servicebyråer tilleggsverdi. A ta inn metallprinting i eget hus er allerede vanskelig nok fra før av, det å legge til større, dyrere utstyr forsterker kompleksiteten.

Endelig kan det å forstå forskjellige materialer, prosessmuligheter og hvordan komplekse egenskaper kan endre et design være erfaringer servicebyråene burde ha som vil forhindre eller utsette at firmaer flytter denne produksjonen inn under eget tak. Enkle designkonsepter, etterarbeid og selv del-orientering kan være med på å forbedre et produkt.

5: Bransjefokus hjelper

Ekspertise på et særskilt felt gir servicebyråer konkurransefortrinn. Det setter servicebyrået bedre i stand til å forstå kundene og til at både servicebyrået og kundefirmaene kan interagere med hverandre mer effektivt. Som et resultat av dette har noen servicebyråer spesialisert seg på kunder fra f.eks. romfartindustrien eller fra medisin. Man forventer også at servicebyråer som spesialiserer seg på kjøretøyindustrien vil begynne å dukke opp i nær fremtid.

Disse kommentarene er også sterke når det gjelder additiv produksjon med polymerer såvel som metall, men vi noterer oss at de byråer som henvender seg til bilindustri og romfart nok vil ha størst orientering mot metallproduksjon. Servicebyråer som inkluderer metallproduksjon og som forstår behov, metodikk og tradisjonene fra de store metallforbrukende bransjene vil være i en bedre posisjon for å vinne nye kunder enn de som ikke satser på dette.

Kilde: 3d-print.com

Les mer

Saab Dynamics og Freemelt innleder samarbeid

Freemelt har fått en ordre fra Saab Dynamics om en forstudie om materialprosessutvikling av komplekse materialer for nye innovative løsninger innen forsvarsindustrien.
Freemelt-2-1-1024x683-1

Nytt utseende og logo på 3DP Norge

Fra i dag av, fredag 12. april er det lansert nytt design og logo på vårt nettsted og nyhetsbrev.
3DP-2024-1200x800-1-1024x683

3DVerkstan utvider porteføljen med Caracol

3DVerkstan har startet et samarbeid med Caracol angående deres system for storskala additiv produksjon med roboter.
Caracol-1024x669

Sandvik legger ned sitt senter for additiv produksjon

I november i fjor bestemte svenske Sandvik seg for å revidere strategien for forretningsområdet Additive Manufacturing. Det betyr at produksjonen av 3D-printede metalldeler i Sandviken avvikles.
sandvikadditivemanufacturingcentersandvikensweden

Siste nytt

Saab Dynamics og Freemelt innleder samarbeid

Freemelt har fått en ordre fra Saab Dynamics om en forstudie om materialprosessutvikling av komplekse materialer for nye innovative løsninger innen forsvarsindustrien.
Freemelt-2-1-1024x683-1

Nytt utseende og logo på 3DP Norge

Fra i dag av, fredag 12. april er det lansert nytt design og logo på vårt nettsted og nyhetsbrev.
3DP-2024-1200x800-1-1024x683

3DVerkstan utvider porteføljen med Caracol

3DVerkstan har startet et samarbeid med Caracol angående deres system for storskala additiv produksjon med roboter.
Caracol-1024x669

Sandvik legger ned sitt senter for additiv produksjon

I november i fjor bestemte svenske Sandvik seg for å revidere strategien for forretningsområdet Additive Manufacturing. Det betyr at produksjonen av 3D-printede metalldeler i Sandviken avvikles.
sandvikadditivemanufacturingcentersandvikensweden