Fem grunner til at firmaene velger å benytte servicebyråer

Foto: Thijs Wolzak

Additiv tilvirkning i metall er populært, men flere sluttbrukere nøler med å starte opp med egen produksjon av 3d-printede metalldeler i eget hus. Dette er en fordel for servicebyråer som spesialiserer seg på å 3d-printe på oppdrag for andre. Denne artikkelen peker på fem faktorer som gjør at enkelte servicebyråer planlegger å doble antallet metallprintere i år (2019), ifølge SmarTech.

1: Metallprinting kan være problemfylt

I fremtiden kan det se ut som om det er et dalende marked for servicebyråer som satser fullt på 3d-printing med polymer, der kundene deres i stigende grad begynner å kjøpe inn utstyr for egenproduksjon av slike objekter. Samtidig er det økende interesse for metallprinting, men her er det en høyere terskel, spesielt når det gjelder kompetanse.  Additiv tilvirkning med polymerer er mer brukervennlig enn metallprinting og sluttbrukere kan lettere lære seg 3d-printing med plastbaserte materialer. Derfor flytter denne typen produksjon seg mer og mer inn i selskapenes egne lokaler og med eget personale. Når det gjelder 3d-printing i metall er det langt flere prosessparametre og ekspertise som skal til for å produsere. Også på mediesiden er det nye metaller som kan kreve spesielle teknikker som det ikke er så lett å mestre. Dette betyr at fremtidsrettede servicebyråer bør satse mer på metallbasert 3d-printing og mindre på polymerbasert. Etter hvert blir jo også metallprinting enklere og mer kostnadseffektivt.

3d-printere for metall kommer til å gå ned i pris i løpet av de neste få årene – vi har allerede sett hvordan dette kan skje med de siste  HP og Desktop Metal produktene. Uansett sier analysen fra SmarTech Analysis at kombinasjonen av servicebyråenes kunnskap, effektiv ordrekjede og høye kapitalkostnader vil gjøre at byråene vil være konkurransedyktige i overskuelig fremtid.

2: Effekten av å være et «hett tema»

Det nåværende høye nivået av publisitet rundt metallprinting gjør denne type av produksjon automatisk mer interessant for servicebyråene. Jo mer blest om denne typen produksjon og potensialet for produktene, jo mer interessert vil kundene være i å teste ut mulighetene som ligger i 3d-printede metalldeler. «Hete temaer» er per definisjon av øyeblikkelig viktighet, men nyhetens interesse kjølner også relativt raskt. Det er forventet at additiv metallproduksjon kommer til å bli mindre hett etter hvert som det modnes og vil til slutt bli nok en type additiv prosess i ingeniørenes verktøykasse. Likevel betyr ikke mindre oppmerksomhet at markedet slutter å vokse, bare at investorers entusiasme kan komme til å minske.

3: Mangel på kapital og overskudd (ROI)

En klassisk pådriver for selskaper til å ikke 3d-printe i eget hus er at noen selskaper rett og slett ikke har investeringsvillig kapital tilgjengelig. Etterspørselen etter 3d-printede materialer vil nok intensiveres i fremtiden uansett, etter hvert som flere og flere selskaper vil innse at de har behov for metallprintede deler uten at de kan forsvare investeringen.

Og noen selskaper som har slik kapital tilgjengelig kan bedømme at grunnet fluktuasjoner i markedet og usikkerhet rundt hvorvidt investeringen vil kaste mer av seg enn kostnaden (ROI – Return of investment) så vil man fortsette å benytte servicebyråer i hvert fall i en periode. Dermed kan selskapet teste markedet en stund for å verifisere verdien av å printe i metall før de eventuelt investerer i eget utstyr og kompetanse.

4: Størrelse, kompleksitet og servicebyråer

Servicebyråer kan være i stand til å håndtere store og komplekse deler mer effektivt enn selskapene har mulighet til i eget hus. Det å være i stand til å prosessere større deler vil gi servicebyråer tilleggsverdi. A ta inn metallprinting i eget hus er allerede vanskelig nok fra før av, det å legge til større, dyrere utstyr forsterker kompleksiteten.

Endelig kan det å forstå forskjellige materialer, prosessmuligheter og hvordan komplekse egenskaper kan endre et design være erfaringer servicebyråene burde ha som vil forhindre eller utsette at firmaer flytter denne produksjonen inn under eget tak. Enkle designkonsepter, etterarbeid og selv del-orientering kan være med på å forbedre et produkt.

5: Bransjefokus hjelper

Ekspertise på et særskilt felt gir servicebyråer konkurransefortrinn. Det setter servicebyrået bedre i stand til å forstå kundene og til at både servicebyrået og kundefirmaene kan interagere med hverandre mer effektivt. Som et resultat av dette har noen servicebyråer spesialisert seg på kunder fra f.eks. romfartindustrien eller fra medisin. Man forventer også at servicebyråer som spesialiserer seg på kjøretøyindustrien vil begynne å dukke opp i nær fremtid.

Disse kommentarene er også sterke når det gjelder additiv produksjon med polymerer såvel som metall, men vi noterer oss at de byråer som henvender seg til bilindustri og romfart nok vil ha størst orientering mot metallproduksjon. Servicebyråer som inkluderer metallproduksjon og som forstår behov, metodikk og tradisjonene fra de store metallforbrukende bransjene vil være i en bedre posisjon for å vinne nye kunder enn de som ikke satser på dette.

Kilde: 3d-print.com

Publisert av: 

Del denne artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


3d-printer hjem for folk med lav inntekt

Denne sommeren er det et prosjekt som skal realiseres i Latin-Amerika, der man skal skape «verdens første 3d-printede samfunn» for å avhjelpe hjemløshet hos fattige.

Publisert av: 

Henkel kjøper amerikanske Molecule for å styrke materialsiden

Den tyske kjemigiganten Henkel har kjøpt opp det amerikanske selskapet Molecule Corp, som driver innen 3d-printing og industriell inkjet-printing. Dette er en indikasjon på at Henkel styrker sin portefølje med materialer for 3d-printing, og er et skritt i retning av foretakets mål om å bli det ledende selskapet i sektoren.

Publisert av: 

ABB og Rise har tro på roboter

ABB og Riso har et prosjekt sammen hvor robotarmer overtar 3d-printjobben. Det tar 20 minutter å programmere roboten og dette har fremtiden for seg, mener samrbeidspartnerne.

Publisert av: 

Grafen i fokus for nytt prosjekt

Markedet for metallpulver vokser med mer enn 20 prosent hvert år. Nå skal det svenske forskningsinstituttet Swerim sammen med Uppsala universitet og industripartneren Graphmatech, Sandvik Additive Manufacturing og Quintus Technologies, undersøke hvordan industrikomponenter kan gjøres sterkere ved å tillsette grafenpulver.

Publisert av: 

3d-printede kreasjoner inntok den røde løperen

Den amerikanske motedesigneren Zac Posen har i samarbeid med GE Additive og Protolabs designet en ny kleskolleksjon med 3d-printede elementer. På Met-gallaens røde løper den 6. mai ble det vist en rekke plagg og tilbehør for omverdenen.

Publisert av: 

Større satsing på 3d-printede organer i rommet

For å unngå at tyngdekraft ødelegger sensitive bioprintede deler har det vært foretatt en rekke eksperimenter med printing av organer og annet biomateriale ombord på den internasjonale romstasjonen ISS.

Publisert av: 

HP lanserer ny serie med industrielle 3D-printere

I dag er en stor dag for HPs 3d- og digitale produksjonssatsning. Sammen med Siemens lettet de på sløret til den nye HP Jet Fusion 5200-serien med 3d-print-løsninger. I tillegg viste de frem et nytt sertifisert TPU-materiale, ideell for elastiske deler. De introduserte også «HP Digital Manufacturing Network», et globalt nettverk for 3D-delleverandører.

Publisert av: 

Designguide for 3d-printing med metall

Hvis man ikke forstår de grunnleggende prinsippene som ligger bak 3d-printing i metall og teknologiens begrensninger kan det føre til ikke-fungerende deler og bortkastet tid og ressurser.

Publisert av: 

EOS feirer 30 år med 3d-print

EOS feirer 30 år innen den additive tilvirkningsbransjen. De har gått fra additiv tilvirkning av plast til også å levere metallsystemer og i dag har de over 1200 ansatte over hele verden. Men hvordan tenker de å takle den stadig større konkurransen på markedet i fremtiden?

Publisert av: