SINTEF: Stor interesse for additiv tilvirkning fra industrien

Plansje fra SINTEF i forbindelse med MKRAM-prosjektet

I forbindelse med avslutningen av et treårig prosjekt rundt additiv tilvirkning kan SINTEF melde om stor interesse for denne teknologien fra industrien.

Hovedmålet med MKRAM-prosjektet, Material Knowledge for Robust Additive Manufacturing, har vært å bygge kunnskap om de prosessavhengige materialegenskapene. Prosjektet har tatt for seg en viktig klasse av additivprosesser; såkalte pulversengprosesser (powder bed fusion; PBF), med utvalgte metallegeringer og plastmaterialer. I prosjektet er det gjort forsøk med industrielle additivmaskiner ved NTNU, SINTEF og i norsk industri. Karakterisering av mikrostruktur og mekanisk testing er gjort i laboratorier ved SINTEF og NTNU. MKRAM-prosjektet har publisert studier i internasjonale tidsskrifter der hovedtemaet har vært additiv tilvirkning og resulterende materialegenskaper. To PhD-studenter ved NTNU har vært tilknyttet prosjektet; Ivanna Baturynska og Even Wilberg Hovig.

Industrien trenger mer kunnskap om materialegenskapene til addtivt framstilte komponenter, inklusive repetérbarhet fra komponent til komponent. dette ga startskuddet til MKRAM-prosjektet, som strakte seg fra 2016 til 2019 og ble avsluttet med et åpent seminar i Trondheim hvor ca. 30 personer deltok. På dette seminaret var søkelyset satt på materialegenskapene – hvilke materialegenskaper får komponenter som er produsert med additiv tilvirkning? Additiv tilvirkning av komponenter med strenge materialkrav krever praktisk erfaring med additiv tilvirkning, samt god materialfaglig basis. På møtet ble det vist hvordan simuleringer av additivprosessen kan være et hjelpemidddel, og det ble demonstrert hvordan mer realistiske materialmodeller gir bedre styrkeberegninger i forbindelse med optimalisering av komponenters geometri.

SINTEF har jobbet lenge med additiv tilvirkning, og skriver i en oppsummering at stadig flere industrisektorer ser mulige bruksområder for disse teknologiene. På denne nettsiden kan man lese mer, og bestille presentasjonene fra seminaret og de publiserte artiklene som PDF-filer.

Kilde: SINTEF

 

Tags: , ,
Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Wohlers Report er ute

Årets utgave av Wohlers report, som tar tempen på additiv tilvirkning globalt og spår fremtiden, er ute nå.

Publisert av: 

Elektrisk 3D-printet motorsykkel

Motorsykkelprodusenten Curtiss har samarbeidet med firmaet Fast Radius om å lage den elektriske motorsykkelen Zeus 8. Curtiss har designet og Fast Radius har produsert delene, delvis via additiv tilvirkning. Sistnevnte firma har måttet tenke gjennom designet og foreslå innovasjoner for å realisere prosjektet.

Publisert av: 

Miko plast med egenutviklet verktøy for å redusere spredningen av koronaviruset

Kollegaene i Miko Plast har diskutert seg i mellom hvordan de kan bidra for å begrense spredningen av koronaviruset. Med dette i tankene har de utviklet et verktøy som de nå tilbyr gratis nedlasting av printfilen til.

Publisert av: 

Dobbelt opp i nytt printersystem

Den tyske maskinverktøyprodusenten DMG Mori utvider sitt utvalg innen additiv produksjon med et helt nytt selective laser melting 3D-printer-system, Lasertec 30 Dual SLM System.

Publisert av: 

3d-printing av ansiktskjermer

Modellverkstedet på Malmø bys byggekontor begynner å 3D-printe ansiktsvisirer på grunn av mangel på verneutstyr i helsevesenet. Så langt har de printet 75 stykker.

Publisert av: 

ARRK lanserer nettjeneste i Norden

Servicebyrået ARRK Europe gjør nå sin nettbaserte tjeneste for SLA- og SLS-deler tilgjengelig i Norden. Dette på grunn av at foretaket har en stadig voksende kundekrets.

Publisert av: 

Ny storskala 3D-betongprinter fra Twente

Twente AM, et nederlandsk oppstartfirma med fokus på arkitektonisk 3D-printing, har avduket sin siste storskala 3D-betongprinter. Det skjedde på en byggemesse i Dubai.

Publisert av: 

Britisk forsvar vurderer 3D-printing av eksplosiver

The Defense Science and Technology Laboratory (DSTL), et utøvende byrå sponset av Forsvarsdepartementet i Storbritannia, har begynt å utvikle 3D-printede eksplosiver. Også i Australia og i USA jobbes det med å produsere slike ting ved hjelp av additiv tilvirkning, bl.a. for å unngå hulrom.

Publisert av: