SINTEF: Stor interesse for additiv tilvirkning fra industrien

Plansje fra SINTEF i forbindelse med MKRAM-prosjektet

I forbindelse med avslutningen av et treårig prosjekt rundt additiv tilvirkning kan SINTEF melde om stor interesse for denne teknologien fra industrien.

Hovedmålet med MKRAM-prosjektet, Material Knowledge for Robust Additive Manufacturing, har vært å bygge kunnskap om de prosessavhengige materialegenskapene. Prosjektet har tatt for seg en viktig klasse av additivprosesser; såkalte pulversengprosesser (powder bed fusion; PBF), med utvalgte metallegeringer og plastmaterialer. I prosjektet er det gjort forsøk med industrielle additivmaskiner ved NTNU, SINTEF og i norsk industri. Karakterisering av mikrostruktur og mekanisk testing er gjort i laboratorier ved SINTEF og NTNU. MKRAM-prosjektet har publisert studier i internasjonale tidsskrifter der hovedtemaet har vært additiv tilvirkning og resulterende materialegenskaper. To PhD-studenter ved NTNU har vært tilknyttet prosjektet; Ivanna Baturynska og Even Wilberg Hovig.

Industrien trenger mer kunnskap om materialegenskapene til addtivt framstilte komponenter, inklusive repetérbarhet fra komponent til komponent. dette ga startskuddet til MKRAM-prosjektet, som strakte seg fra 2016 til 2019 og ble avsluttet med et åpent seminar i Trondheim hvor ca. 30 personer deltok. På dette seminaret var søkelyset satt på materialegenskapene – hvilke materialegenskaper får komponenter som er produsert med additiv tilvirkning? Additiv tilvirkning av komponenter med strenge materialkrav krever praktisk erfaring med additiv tilvirkning, samt god materialfaglig basis. På møtet ble det vist hvordan simuleringer av additivprosessen kan være et hjelpemidddel, og det ble demonstrert hvordan mer realistiske materialmodeller gir bedre styrkeberegninger i forbindelse med optimalisering av komponenters geometri.

SINTEF har jobbet lenge med additiv tilvirkning, og skriver i en oppsummering at stadig flere industrisektorer ser mulige bruksområder for disse teknologiene. På denne nettsiden kan man lese mer, og bestille presentasjonene fra seminaret og de publiserte artiklene som PDF-filer.

Kilde: SINTEF

 

Tags: , ,
Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Markedet peker oppover igjen

Additiv produksjon med polymerer og metaller går mot historiske høyder. Det viser en ny rapport fra det amerikanske markedsanalyseselskapet SmarTech Analysis. Tall fra andre kvartal 2021 viser nivåer som er høyere enn før pandemien.

Publisert av: