SINTEF: Stor interesse for additiv tilvirkning fra industrien

Plansje fra SINTEF i forbindelse med MKRAM-prosjektet

I forbindelse med avslutningen av et treårig prosjekt rundt additiv tilvirkning kan SINTEF melde om stor interesse for denne teknologien fra industrien.

Hovedmålet med MKRAM-prosjektet, Material Knowledge for Robust Additive Manufacturing, har vært å bygge kunnskap om de prosessavhengige materialegenskapene. Prosjektet har tatt for seg en viktig klasse av additivprosesser; såkalte pulversengprosesser (powder bed fusion; PBF), med utvalgte metallegeringer og plastmaterialer. I prosjektet er det gjort forsøk med industrielle additivmaskiner ved NTNU, SINTEF og i norsk industri. Karakterisering av mikrostruktur og mekanisk testing er gjort i laboratorier ved SINTEF og NTNU. MKRAM-prosjektet har publisert studier i internasjonale tidsskrifter der hovedtemaet har vært additiv tilvirkning og resulterende materialegenskaper. To PhD-studenter ved NTNU har vært tilknyttet prosjektet; Ivanna Baturynska og Even Wilberg Hovig.

Industrien trenger mer kunnskap om materialegenskapene til addtivt framstilte komponenter, inklusive repetérbarhet fra komponent til komponent. dette ga startskuddet til MKRAM-prosjektet, som strakte seg fra 2016 til 2019 og ble avsluttet med et åpent seminar i Trondheim hvor ca. 30 personer deltok. På dette seminaret var søkelyset satt på materialegenskapene – hvilke materialegenskaper får komponenter som er produsert med additiv tilvirkning? Additiv tilvirkning av komponenter med strenge materialkrav krever praktisk erfaring med additiv tilvirkning, samt god materialfaglig basis. På møtet ble det vist hvordan simuleringer av additivprosessen kan være et hjelpemidddel, og det ble demonstrert hvordan mer realistiske materialmodeller gir bedre styrkeberegninger i forbindelse med optimalisering av komponenters geometri.

SINTEF har jobbet lenge med additiv tilvirkning, og skriver i en oppsummering at stadig flere industrisektorer ser mulige bruksområder for disse teknologiene. På denne nettsiden kan man lese mer, og bestille presentasjonene fra seminaret og de publiserte artiklene som PDF-filer.

Kilde: SINTEF

 

Tags: , ,
Publisert av: 

Del denne artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Ny driver forbedrer Mimakis maskiner

Med den nye printerdriveren Cuttlefish får brukerne av Mimakis fullfarge 3D-printer bedre kontroll over geometri, farger og materialoverganger.

Publisert av: 

3D-printing uten manuell programmering

ABB Robotics, robotdivisjonen til det sveitsisk-svenske multinasjonale elektronikkfirmaet ABB har introdusert 3D-print programvare for sitt robotsimuleringsprogram.

Publisert av: 

Optimaliserer smykkeproduksjonen

Den amerikanske 3D-printerprodusenten 3D Systems har kunngjort en ny smykkeproduksjonsløsning for sin Figur 4 3D-utskriftsplattform. Figure 4 Jewelry, designet for det 3D-printede smykkemarkedet, består av 3D Systems maskinvare, programvare og materialer optimalisert for å gi høy nøyaktighet, rike detaljer og glatte overflater.

Publisert av: 

Mindre plast – flere brett

Et fransk selskap som heter Hexa Surfboard har investert helhjertet i design og 3D-printing av miljøvennlige surfebrett. Målet er å redusere plasten i verdenshavene.

Publisert av: 

Postnord kjøper HP 3D-printer

I Sverige 3D-printer Postnord deler og reservedeler for kunder på forespørsel. Nå styrker de sin 3D-printvirksomhet med en ny HP 3D-printer. -Med denne teknologien kan vi effektivisere hele forsyningskjeden og kutte hele distribusjonsstadier, sier Tomas Lundström, sjef for 3D i Postnord Strålfors.

Publisert av: 

PLM Group satser på programvare

PLM Group, forhandler av HP, 3D Systems og Markforged i det nordiske markedet, investerer nå ytterligere i programvare. Derfor inngår de et samarbeid med den belgiske utvikleren Materialize.

Publisert av: 

Reguleringer for 3D-printing av kroppsdeler

Artikkelen tar for seg fremskrittene til 3D-printing og dens avlegger bioprinting innen feltet medisin, og stiller spørsmål om lovreguleringer som finnes, og andre som kanskje bør komme på plass før utviklingen løper fra lovgiverne.

Publisert av: 

Bransjeekspertene spår om 2020

3D Printing Industry har spurt 80 insidere i ledende firmaer innen additiv tilvirkning om hva de tror kommer til å skje i 2020. Vi viderebringer her et utvalg av svarene, oversatt til norsk.

Publisert av: 

Pasientspesifikke stents godkjent i USA

3D-printede pasientspesifikke luftveisstents, utviklet av en lege ved Cleveland Clinic, et medisinsk senter i Ohio, har fått godkjenning fra US Food and Drug Administration (FDA).

Publisert av: 

Autodesk lager generativ design for Airbus

En av fordelene med 3D-printing teknikken er at den er i stand til å produsere former som tidligere ikke var mulig å fremstille ved tradisjonelle, subtraktive metoder. Dette gjør at ingeniører må frigjøre seg fra begrensningene som de er vant med å ha når de skal designe deler. Ved å benytte seg av programvarer fra Autodesk har Airbus tenkt nytt rundt en rekke flydeler. 

Publisert av: