Plast kan reddes av 3D-printing

Plast har i det siste falt i unåde hos mange som er opptatt av miljøet, spesielt etter mange reportasjer om all plasten som havner i havet og førsøpler og truer dyre- og planteliv. Med 3D-printing kan man nå i stedet for å kaste, resirkulere gammel plast og anvende det på nytt.

Nå har Manchester Metropolitan University (MMU) påtatt seg et prosjekt på 9,6 millioner Euro for å transformere engangs plastavfall til råstoff for additiv tilvirkning, samt inntrengingsstøping – en kombinasjon av ekstrudering og sprøytestøping.

Prosjektet tar sikte på å gi avfallet nytt bærekraftig liv og skape en drivkraft for resirkulering av plastmaterialer. Prosjektet vil bruke råstoffet til å produsere nye gjenstander som bord, stoler og skreddersydde 3D-printede produkter. MMU vil lede prosjektet, som går under navnet TRANSFORM-CE, og utnytte sin kompetanse innen industri 4.0, neste generasjons materialer, 3D-printing og innsikt til å bygge en bærekraftig forretning. TRANSFORM-CE støttes av Interreg Nord-Vest-Europa-programmet som en del av European Regional Development Fund (ERDF).

Andy Burnham, ordfører i Stor-Manchester, har uttrykt støtte for det nye initiativet da Manchester ser ut til å bli karbonnøytral innen 2038: –Reduksjon av engangsplast er et sentralt fokusområde for Stor-Manchester, og vi er opptatt av å hjelpe til en endring av oppførselen, og redusere forbruket og produksjonen av engangsplast, sier han.

–TRANSFORM-CE-prosjektet er et fantastisk eksempel på hvordan industrieksperter, forretninger og forskningsorganer kan identifisere virkelige økonomiske muligheter for å evaluere Stor-Manchesters engangs husholdningsplast, til å skape virkelige verdier fra avfall ved hjelp av en innovativ tilnærming.

TRANSFORM-CE blir finansiert med 9,6 millioner Euro fra EFRU, og har som mål å avlede tusenvis av tonn avfall fra deponi over hele Nord-Europa. Med dette søker initiativet også å skape ny økonomisk etterspørsel etter opptak av resirkulerte plastmaterialer fra bedrifter, både lokalt og lenger unna.

36 partnere fra en rekke fagdisipliner vil bli med MMU for å samarbeide om TRANSFORM-CE. Prosjektet vil se byggingen av to spesialbygde plastgjenvinningsanlegg, ett i Manchester og ett i Nederland, som vil finne sted i løpet av det neste året.

PrintCity vil hjelpe firmaer til å inkorporere resirkulerte materialer i sine egne produkter gjennom 3D-printteknologien. Foto via MMU.

På MMUs 3D-printanlegg, kjent som PrintCity, vil universitetet samarbeide med lokale virksomheter for å innlemme resirkulerte plastmaterialer i designprosessen deres gjennom 3D-printteknologi, noe som fører til å skape nye, bærekraftige produkter.

PrintCity er et 3D additivt og digitalt produksjonssenter som rommer produksjonseksperter, designere, ingeniører og studenter på MMUs MSc Industrial Digitalisation-kurs.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Copycat produserer smittevernutstyr

Det pågår for tiden en storstilt dugnad blant 3D-printerkyndige i Norge om å produsere ansiktsvisirer som skal beskytte mot koronavirus. Nå har kopi- og printbyråkjeden Copycat kommet på banen og opprettet produksjonslinje for slike beskyttelsesvisirer ved selskapets nye produksjonssenter på Billingstad.

Publisert av: 

Wohlers Report er ute

Årets utgave av Wohlers report, som tar tempen på additiv tilvirkning globalt og spår fremtiden, er ute nå.

Publisert av: 

Elektrisk 3D-printet motorsykkel

Motorsykkelprodusenten Curtiss har samarbeidet med firmaet Fast Radius om å lage den elektriske motorsykkelen Zeus 8. Curtiss har designet og Fast Radius har produsert delene, delvis via additiv tilvirkning. Sistnevnte firma har måttet tenke gjennom designet og foreslå innovasjoner for å realisere prosjektet.

Publisert av: 

Dugnad med norske 3D-print aktører

Facebook-gruppen “3d-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19” er opprettet av en håndfull frivillige som har satt i gang en skikkelig dugnad som skal støtte helseforetak i hele Norge. Døgnet rundt printes det hundrevis av komponenter som blant annet blir til ansiktsskjermer for beskyttelse mot koronasmitte. I skrivende stund er det 1681 medlemmer i gruppen som ble opprettet for to uker siden.

Publisert av: 

Miko plast med egenutviklet verktøy for å redusere spredningen av koronaviruset

Kollegaene i Miko Plast har diskutert seg i mellom hvordan de kan bidra for å begrense spredningen av koronaviruset. Med dette i tankene har de utviklet et verktøy som de nå tilbyr gratis nedlasting av printfilen til.

Publisert av: 

Dobbelt opp i nytt printersystem

Den tyske maskinverktøyprodusenten DMG Mori utvider sitt utvalg innen additiv produksjon med et helt nytt selective laser melting 3D-printer-system, Lasertec 30 Dual SLM System.

Publisert av: 

3d-printing av ansiktskjermer

Modellverkstedet på Malmø bys byggekontor begynner å 3D-printe ansiktsvisirer på grunn av mangel på verneutstyr i helsevesenet. Så langt har de printet 75 stykker.

Publisert av: 

ARRK lanserer nettjeneste i Norden

Servicebyrået ARRK Europe gjør nå sin nettbaserte tjeneste for SLA- og SLS-deler tilgjengelig i Norden. Dette på grunn av at foretaket har en stadig voksende kundekrets.

Publisert av: