EOS: Tre ting vi lærte av koronakrisen

Markus Glasser, som er seniordirektør for EMEA ved EOS, lister opp det han anser som tre viktige leksjoner når det kommer til koronakrisen og industriell 3D-printing.

Den rådende korona-pandemien har rystet samfunnet vårt, men situasjonen gir oss også innsikt i hvordan teknologi og samarbeid kan utgjøre en forskjell, sier Markus Glasser ved EOS som listet opp tre viktige leksjoner om 3D-printing i forbindelse med koronakrisen.

Ifølge Markus Glasser, seniordirektør for det geografiske området EMEA ved EOS, har Corona-krisen kostet oss mye, men også belyst fordelene ved industriell 3D-printing, blant annet. Med tre punkter har han listet opp leksjoner der koronakrisen er relatert til industriell 3D-printing.

Organisasjoner og enkeltpersoner kommer sammen
Det første punktet er at hastighet og kompetanse samler aktørenee. Med dette mener Glasser at enkeltpersoner og organisasjoner har blitt tvunget til å samarbeide ved blant annet å produsere verneutstyr for helsevesenet.

– Aktører innen additiv tilvirkning har jobbet intenst for å finne løsninger som kan støtte kampen mot viruset ved å organisere distribuerte produksjonsceller for utstyr. Dette har bidratt til redusert mangel på utstyr og kortere leveringstid for masker, visirer og åndedrettsvern, bare for å nevne noen bruksområder, sier Glasser.

Det har også ført til nye online plattformer som gjør det mulig å utveksle gratis filer klare til printing.

3D-printing for ulike behov
Det andre punktet er at helse og sikkerhet krever kvalitet. Dette betyr at pandemien har vist at 3D-printing ikke er tilgjengelig for alle, og at den ikke passer for alle typer behov.

– Når det gjelder medisinsk utstyr, kan du ikke gå på akkord med kvaliteten på delene. For å oppnå kvalitet selv under tidspress kreves additive produksjonsteknikker i industriell skala og bred kompetanse.

Her er det viktig at selskaper må oppfylle sertifiseringskrav. For eksempel amerikanske FDA- eller MDR-forskrifter som stiller krav til utstyr for medisinsk bruk.

Korona-pandemien har vært ødeleggende, bemerker Glasser, men mener også at den har belyst en rekke fordeler 3D-printing bidrar til.

Globalisering medfører utfordringer
Det tredje og siste poenget som Glasser ønsker å trekke frem er styrking av en skjør forsyningskjede. Med dette menes at krisen har belyst utfordringer som følger med økt globalisering.

– I løpet av de siste århundrene har utviklingen og produksjonen av “systematisk relevante” produkter blitt konsentrert i forskjellige deler av verden. Dette skaper flaskehalser i forsyningskjedene og svekker de strategisk viktige innenlandske markedene så vel som autonomi, sier Glasser og fortsetter:

– Men mens Covid-19 på den ene siden lammet næringer rundt om i verden, har det på den andre siden tvunget folk til å bli mer innovative ved å omfavne mulighetene for digitalisering.

Som eksempel nevner han å jobbe hjemmefra og bruke samarbeidsverktøy som den nye normalen.

– Vi kan se den samme typen innovasjon i produksjonsområdet. Verden har plutselig havnet i et scenario med distribuert produksjon – noe som har vært diskutert i lang tid, men ikke egentlig gjennomført. Momentet som nå eksisterer representerer en sjanse som må utnyttes.

Takler utfordringer
Her kan 3D-printing bidra til å takle både kortsiktige og langsiktige utfordringer ettersom det er fleksibelt og reduserer avhengigheten av forsyningskjeder samt reduserer logistikkostnader, sier Glasser. Et annet viktig aspekt er mulighetene til å bygge virtuelle lag som kan printes ved behov.

– Den pågående krisen kan innebære en mulighet for selskaper. Alle selskaper er berørt, men de som opptrer smart nå kan komme ut av disse prøvende tider sterkere enn konkurrentene. Additiv tilvirkning er en ingrediens for suksess og en viktig ressurs for en mer digital verden etter korona, avslutter Markus Glasser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Større karbonavtrykk for 3D-printing i metall

Organisasjonen Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) har publisert sitt første bestilte universitetsforskningsarbeid om miljøeffekter av 3D-printing i metall. Foreløpig er konklusjonen at det er mest bærekraftig å produsere massive deler subtraktivt, og hule og mer komplekse deler additivt.

Publisert av: