Wohlers Report 2021: 3D Printing “Vekst i motgang”

Wohlers Report er ute med årets utgave, den 26. i rekken, og de har funnet vekst innen 3D-printing til tross for pandemien. Ill: Wohlers Associates.

Den 26. årlige utgaven av den banebrytende Wohlers-rapporten er utgitt, og beskriver (noe) fortsatt ekspansjon innen additiv produksjon selv under en global pandemi.

Det første vi tar med oss fra rapporten er at veksten fortsetter: samlet sett fant Wohlers-teamet at den globale additive tilvirkningsindustrien vokste til nesten 12,8 milliarder dollar i 2020.

Det andre vi finner er en advarsel: veksten var 7,5% – sammenlignet med gjennomsnittlig 27,4% årlig vekst det siste tiåret.

3D-printing og COVID-19
Den åpenbare synderen bak det plutselige fallet i en vanligvis godt vant vekstindustri er den globale Covid-19 pandemien. I en rapport som generelt fokuserer på markedsmiljøaspekter som integrering og nye, virkelige bruksområder drevet av forbedrede tekniske muligheter, setter 2021 Wohlers-rapporten av en god del av plassen til å forstå hva, hvorfor, når, hvor og i hvilken grad pandemien har påvirket denne bransjen.

Som vi alle har sett det siste året, har pandemien hatt effekter som går langt utover tap av liv og langsiktige helsepåvirkninger. Internasjonale grenselukkinger og PPE-mangel krevde rask respons og lokale produksjonsløsninger. 3D-printing, fra makerspaces til at servicebyråer snudde seg rundt for å lage personlig verneutstyr, testutstyr og så videre.

Det har vært en merkelig tid for denne bransjen, da 3D-print teknologien også viste at man kan produsere nasjonalt produkter man vanligvis ville ha importert. Det står da for noe av veksten.

Et annet område hvor det har gått bra er for eksempel dektop 3D-printere. I rapporten står det også:

“De fleste etablerte produsenter av AM-systemer (AM = Addidive Manufacturing) så en nedgang i utstyrssalget, men mange mindre etablerte selskaper vokste i 2020. En økning i virksomheten fra AM-tjenesteleverandører støttet vekst i hele bransjen. Følgende diagram viser 7,1% vekst fra uavhengige tjenesteleverandører over hele verden, noe som resulterer i nesten 5,3 milliarder dollar i inntekter fra denne gruppen.”

Additivt tilvirkede deler fra uavhengige servicebyråer (i millioner dollar) Kilde: Wohlers Report

Additiv tilvirkning i 2021
Blant andre hovedområder man har forsket på er investeringer. Selv nå som den globale økonomien ikke har vært på sitt beste, har additiv tilvirkning i industriell sektor fortsatt hatt investeringsaktivitet. Et sitat i anledningen:

“Rapporten inneholder kommentarer til 74 tidlige investeringer og 35 oppkjøp og offentlige tilbud. AM-startups og etablerte selskaper har mottatt betydelig finansiering den siste tiden. Et eksempel er Desktop Metal, som mottok 575 millioner dollar som en del av en fusjon med et spesielt oppkjøpsselskap. Etter å ha blitt børsnotert i desember 2020, oversteg Desktop Metals markedsverdi 7,5 milliarder dollar i februar 2021.”

Trekk som Desktop Metals SPAC som gikk over til NYSE – etterfulgt av andre lignende trekk som kommer fra slike som Markforged og VELO3D – gir en betydelig uttalelse om en modnende industri. Likevel var de uvanlige markedsforholdene åpenbart ikke universelt gode. Nedleggelsen av Voodoo Manufacturing, for eksempel, og permitteringer hos mange andre AM-selskaper viste mer av realitetene av å operere i vanskelige tider. Wohlers-rapporten fra 2021 graver i mange av disse faktorene, fra respons fra pandemi til den ukjente effekten av tap av forretninger på grunn av mangel på personlige arrangementer og møter.

Om rapporten
Wohlers Report 2021 ble lagd med støtte fra 124 tjenesteleverandører, 113 produsenter av 3D-printutstyr og 24 produsenter av tredjepartsmateriell. Åttiåtte medforfattere og bidragsytere fra 34 land ga ekspertuttalelser og perspektiver. Dette verdifulle innspillet, kombinert med erfaringen og dataene fra Wohlers Associates, resulterte i den mest detaljerte og omfattende rapporten om additiv tilvirkning tilgjengelig.

Wohlers Report 2021 inneholder 54 diagrammer og grafer, 104 tabeller og 397 bilder og illustrasjoner. Den inneholder også 80 sider med tilleggsinnhold på nettet, eksklusivt tilgjengelig for kjøpere av rapporten.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *