Krisen har ført til kreativitet – og modning

Ultimaker peker ut hvilke trender som former utviklingen av 3D-printing i rapporten “3D Printing Sentiment Index”. Foto: Ultimaker

Ultimaker ga nylig ut sin rapport “3D Printing Sentiment Index”. Resultatene viser blant annet at over halvparten av selskapene vil prioritere investeringer i additiv tilvirkning det kommende året, og nesten like mange mener at det kan være avgjørende for bedrifter å investere i teknologi.

Dette er andre gang den nederlandske 3D-printerprodusenten Ultimaker gjennomfører undersøkelsen, den første ble gjennomført i 2019. Mer enn 2500 mennesker i selskaper i ulike bransjer i tolv nøkkelnasjoner har deltatt. Rapporten peker ut trender som former utviklingen av 3D-printing globalt.

I følge rapporten har det skjedd en modning i bransjen siden forrige undersøkelse, hvor flere selskaper har gått fra å være et lite team som driver med 3D-printing til å implementere teknologien i virksomheten på alvor. Totalt svarer 39 prosent at de har innført 3D-printing, men bare en av ti har gjort det for fullt. Hindringer for dette inkluderer mangel på operativ kapasitet (67 prosent) og kunnskap (65 prosent).

Nye kreative måter å løse problemer på
Resultatene gjenspeiler det forgangne pandemiåret, og ifølge Ultimaker har krisen drevet frem innovasjon med uventede og inspirerende måter å bruke 3D-printing på. Da logistikkjedene kollapset, fant selskaper nye kreative måter å løse problemene på. Bevisstheten om teknologien har også økt og stadig flere tror at det vil være en utbredt teknologi innen fem år.

Nesten halvparten tror at 3D-printing vil være avgjørende for selskapet, og 54 prosent svarer at de vil prioritere investeringer i additiv tilvirkning det kommende året.

Flere går over til sluttproduksjon
Produksjonen av prototyper er fremdeles den mest utbredte, 71 prosent svarer at de produserer prototyper. Nesten like mange lager verktøy. Disse to bruksområdene har gått ned siden forrige måling, men sluttproduksjon har økt. Når det gjelder de vanligste materialene, dominerer fortsatt forskjellige plasttyper/polymerer.

Til tross for krisen er det optimisme blant selskapene, og mange ser fordelene med additiv produksjon. Hovedsakelig fordi det er en måte å gjennomføre ideer på, men også å produsere effektive produksjonsverktøy og at det går raskere enn konvensjonell produksjon under de rette forholdene.

Les mer om rapporten på Ultimakers nettsted.

USA topper indeksen

Ultimaker har rangert de deltakende nøkkellandene basert på blant annet størrelsen på markedet, modenheten i bransjen og veksten i additiv tilvirkning.

1.USA
2. Storbritannia
3. Tyskland
4. Frankrike
5. Kina
6. Mexico
7. Japan
8. Sveits
9. Sør-Korea
10. Nederland
11. Italia
12. Australia

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


3D-print til kaffen

Replique og Miele kunngjør partnerskap for å 3D-printe tilbehør. Repliques sikre 3D-printplattform er integrert i Mieles nettbutikk, noe som muliggjør f.eks. produksjon i så lite som ett eksemplar, og rask og kostnadseffektiv tilgang til markedet.

Publisert av: