3D-printing konkurranse for byggebransjen

Illustrasjon: Construction City

SINTEF, OBOS og Construction City arrangerer en idékonkurranse med søkelys på hvordan 3D-printing kan effektivisere byggeprosesser, redusere klimaavtrykk og øke bokvaliteten.

BAE-næringen står for om lag femten prosent av klimagassutslippene i Norge, og samtidig ser vi at produktiviteten i en rekke sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning (3D-printing) åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan utgjøre en forskjell?

I et webinar 21. juni går gjennomgås konkurranseoppgaven, bedømmelseskriterier, krav til innsending, og andre spørsmål en måtte ha. Konkurransen åpnes umiddelbart etter webinaret.

Om konkurransen
Leveransen skal bestå av en 3D-printet skalamodell, og en beskrivelse av idé og hvordan løsningen møter konkurransens bedømmelseskriterier. Konkurransen er ikke begrenset til en spesifikk tomt, kontekst, materialtype eller typologi. Det viktigste er at leveransen svarer på hvordan ideen bidrar til å forbedre byggeprosessen og/eller område- og bokvalitet. Innsending skjer via skjema på Construction Citys hjemmesider, når konkurransen åpner 21. juni. I tillegg ber vi om at 3D-printet skalamodell som skal bedømmes av juryen leveres fysisk til OBOS.

Bidragene vil vurderes ut fra følgende kriterier:

Overordnet konsept og idé (50%)
Hvor godt løser ideen et reelt problem? Hvor godt er konseptet designet og beskrevet? På hvilken måte vil løsningen forbedre byggeprosessen og/eller bokvalitet?

Klimabidrag (25%)
Løsningens bidrag til energieffektivisering og utslippsreduksjon

Gjennomførbarhet og skalerbarhet (25%)
Potensialet for realisering av fullskala print, og relevans for bransjen

De tre beste ideene mottar pengepremier på til sammen 250 000,- fra OBOS, og tilbud om 30 rådgivningstimer fra SINTEF – samt utstilling på Oslo Innovation Week.

Les mer og meld deg på webinaret her.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Mye nytt fra Stratasys

Stratasys har kunngjort at selskapet har utvidet sin F123 Serie™ av 3D-printere med introduksjonen av F190™CR og F370®CR 3D-printere, pluss nye FDM® Nylon-CF10-materiale forsterket med karbonfiber. De nye printerne tilbyr materialer med høy stivhet og styrke i en herdet maskin klar for utskrift av komposittmaterialer. Andre nyheter er programvare og seksten nye materialer.

Publisert av: 

3D-printing for Ukraina

Det tsjekkiske teknologiselskapet ICE annonserte nylig at de vil hjelpe den ukrainske hæren ved å tilby 3D-printere som printer sement. Formålet med disse er å printe betongbarrierer for å beskytte det ukrainske folket mot angrep fra russiske angripere.

Publisert av: