Wohlers med rapport om etterbehandling

Rapporten “Post-Processing of AM and 3D-Printed Parts” er utgitt i et digitalt format. Foto: Wohlers Associates

Analyseselskapet Wohlers Associates fokuserer på utfordringene med etterbehandling i additiv tilvirkning i en ny rapport. Blant annet belyser rapporten trinn som er både tidkrevende og ressurskrevende i AM-prosessen og hvordan de kan forbedres.

Ifølge Wohlers årsrapport som kom ut i vår, bruker selskaper nesten 27 prosent av kostnadene på å etterbehandle delene, det vil si litt over en fjerdedel av kostnaden. Det er derfor mange penger å spare på effektiv ferdigstilling.

Kostnader i forbindelse med de forskjellige trinnene i AM -prosessen. Illustrasjon: Wohlers Associates

Wohlers slår fast at det er mye kunnskap og erfaring blant brukerne, men at det mangler systematisk dokumentasjon og at det er en tendens til å finne opp hjulet på nytt, noe som tærer på ressursene.

Lover færre kostbare feil
Det finnes også en rekke flaskehalser, ikke minst for de selskapene som ønsker å skalere opp til volumproduksjon. Da kreves det at sluttfasen også skaleres opp og effektiviseres for å unngå disse hindringene. En annen viktig faktor som Wohlers tar for seg i rapporten er designens betydning for additiv produksjon, noe som kan spare både tid og penger.

Rapporten tar for seg metoder og teknikker for fjerning av støttestrukturer både på deler av metall og polymerer, forbedring av overflatefinish, fargemetoder, dekning eller beskyttelse av komponenten og ulike former for varmebehandling. I følge Wohlers vil disse metodene og teknikkene redusere antall “prøving og feiling” og innebære kostnadsbesparelser.

Les mer om rapporten på Wohlers Associates’ nettsted.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *