Kartlegging av AM i Norden

Mikael Melitshenko, forretnings- og prosjektutvikler ved Alfred Nobel Science Park i Örebro. Foto: Pressebilde

Alfred Nobel Science Park, Dansk AM Hub og Mechatronics Innovation Lab har kartlagt AM-landskapet i tre nordiske land med undersøkelsen “AM Nordic – Improving the Nordic collaboration with AM”. Resultatene viser at det er likheter og forskjeller mellom aktørene i Sverige, Danmark og Norge.

– Det er interessant at de tre landene har gått i litt forskjellige retninger. I Sverige bruker for eksempel en høyere andel av forskningsinstitusjonene additiv produksjon enn i Norge og Danmark, sier Mikael Melitshenko, forretnings- og prosjektutvikler ved Alfred Nobel Science Park, som har utført studien i Sverige.

I 2020 gjennomførte Alfred Nobel Science Park en studie kun på det svenske markedet med samme problemstillinger. Det er nå gjennomført en sammenlignende studie som også inkluderer Danmark og Norge. En fortsettelse av et samarbeid som 3dp Norge skrev om tidligere. Formålet med undersøkelsen er å vise hvor de nordiske AM-organisasjonene befinner seg i dag.

Mest for internt bruk eller for kunder
Når det gjelder hva som er den primære AM-aktiviteten for organisasjonene, svarer omtrent en fjerdedel at de 3D-printer til internt bruk eller for kunder. Like mange tilbyr råd eller annen service i forbindelse med 3D-printing.

Illustrasjon: Danske AM Hub

Produksjon av produkter og komponenter er det de fleste organisasjoner gjør når det kommer til 3D-printing (68 prosent). Litt over halvparten svarer at de driver med produktutvikling eller rådgivning. Litt færre svarer på utdanning eller designoptimalisering.

Forskjeller mellom landene
Her er det imidlertid nasjonale forskjeller. I Sverige er det flere som har ansvar for utvikling og utdanning samt produktutvikling. Danmark har derimot et større fokus på rådgivning og salg av hardware, mens Norge i stor grad benytter teknologien til produktutvikling og rådgivning.

Totalt oppgir 76 prosent at de printer kommersielt, og 24 prosent at de driver med ikke-kommersiell virksomhet. I Sverige er det tallet henholdsvis 64 og 35 prosent.

Ulike polymerer er det vanligste materialet i de tre landene, etterfulgt av metall og kompositt. Sverige og Norge trykker imidlertid i metall i større grad enn Danmark.

Oppsummert kan det sies at det i Sverige er et sterkt fundament av forsknings- og utdanningsinstitusjoner som bruker additiv produksjon. I Danmark er det betydelig flere kommersielle aktører og de norske AM-organisasjonene printer i stor grad for internt bruk.

“Å bygge bro over landenes økosystemer”
Det overordnede målet for samarbeidet mellom de tre landene er å få fart på samarbeidet over landegrensene, bidra til en grønn omstilling og at kunnskap om AM overføres til industrien.

– Det handler om hvordan man kan bygge bro mellom landenes økosystemer for additiv produksjon. Hvordan kan danske selskaper ta del i Sveriges ekspertise når det gjelder metallprinting? Og hva kan de svenske selskapene lære om polymer-materialer fra danskene?

Prosjektet er finansiert av Interreg ÖKS, Öresund-Kattegatt-Skagerrak og derfor er ikke Finland inkludert i studien. Planen er å gjenta undersøkelsen med jevne mellomrom fremover, og håpet er da å kunne inkludere Finland også.

– Det hadde vært interessant å inkludere Finland fordi jeg tror det er mange likheter med Sverige når det gjelder utviklingen av AM. Industristrukturene ser like ut og begge land har mange industribedrifter, sier Mikael Melitsjenko.

Løpende livssyklusanalyse
Det pågår også en studie som sammenligner klimaavtrykket mellom konvensjonelle produksjonsmetoder og additiv produksjon, for tre ulike produkter. Denne livssyklusanalysen (LCA) skal vise fordelene med AM som en miljømessig bærekraftig produksjonsmetode. Resultatene forventes å være klare snart.


Kort om studiet

“AM Nordic – Improving the Nordic collaboration with AM” er et samarbeid mellom Dansk AM Hub, Alfred Nobel Science Park og Mechatronics Innovation Lab.

Totalt 150 organisasjoner ble spurt og 108 av disse svarte. De har måttet svare på 14 spørsmål om blant annet hva slags tjenester de tilbyr, hvilke teknologier de jobber med og hvilke maskiner de har.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Mye nytt fra Stratasys

Stratasys har kunngjort at selskapet har utvidet sin F123 Serie™ av 3D-printere med introduksjonen av F190™CR og F370®CR 3D-printere, pluss nye FDM® Nylon-CF10-materiale forsterket med karbonfiber. De nye printerne tilbyr materialer med høy stivhet og styrke i en herdet maskin klar for utskrift av komposittmaterialer. Andre nyheter er programvare og seksten nye materialer.

Publisert av: 

3D-printing for Ukraina

Det tsjekkiske teknologiselskapet ICE annonserte nylig at de vil hjelpe den ukrainske hæren ved å tilby 3D-printere som printer sement. Formålet med disse er å printe betongbarrierer for å beskytte det ukrainske folket mot angrep fra russiske angripere.

Publisert av: