FoU-prosjekt om sprøytestøping av plastkomponenter i små serier

Produktene støpes med tradisjonelle sprøytestøpemaskiner i stamformer med printede forminnsatser. Foto: SINTEF

FoU-prosjektet “Rapid Tooling 4.0” hadde sitt sluttmøte i mai. Prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og det overordnede målet har vært å redusere kostnader og time-to-market for sprøytestøping av plastkomponenter i små serier (både prototyper og komponenter for markedet) ved innovativ bruk av forminnsatser som er rimelige og som kan fremstilles raskt.

Prosjektet har utviklet kompetanse og teknologi for bruk av rimelige 3D-printede forminnsatser. Forminnsatsene er 3D-printet i ulike polymer-baserte materialer.

De siste årene har det kommet flere nye egnede 3D-printe-materialer, og prosjektet har testet og sammenliknet disse materialene, og prøvd å forstå hvordan materialparametere påvirker ytelsen og levetiden til slike 3D-printede forminnsatser. Prosjektet har også jobbet med hybridløsninger der f.eks. maskinerte aluminiumsdeler er integrert i 3D-printede forminnsatser.

Eksempel på printede formdeler. Foto OM BE Plast

Prosjektet har også sett på etterbearbeiding av forminnsatser (polering, påføring av slippbelegg etc), formløsninger for støping av komplekse geometrier (som krever mange forminnsatsdeler i et “3D-puslespill”), samt løsninger for rask montering/demontering av forminnsatser i stamformer. Videre har prosjektet sammenliknet CO2-fotavtrykket til ulike alternativer for framstilling av forminnsatser; f.eks. 3D-printing i et polymermateriale sammenliknet med maskinering av aluminium.

Konklusjon: fyller et tomrom
Bruk av slike rimelige forminnsatser fyller et tomrom mellom vanlig sprøytestøping (krever dyre former) og direkte 3D-printing. Direkte 3D-printing kan ikke konkurrere med sprøytestøping for store serier, har færre tilgjengelige materialer enn sprøytestøping, og en får heller ikke de samme materialegenskapene. Forminnsatser maskinert i aluminium har typisk blir brukt til slik “rapid tooling”, men prosjektet har vist at 3D-printede forminnsatser i “plast” ofte kan fungere bra.

AS OM BE Plast har støpt over 100 forskjellige komponenter i Rapid Tooling. Her er noen eksempler. Foto: OM BE Plast

Det kan også støpes i inverse former. Dvs at man først støper en støpeform med termoplast, før man støper produktet i denne. Foto: OM BE Plast

Prosjektet har vært ledet av sprøytestøpebedriften OM BE Plast, med SINTEF og NTNU som FoU-partnere.

I tillegg har følgende bedrifter deltatt: ABB, Flokk, Mascot Electronics, Nilssen 3D Service, Norbit, Nordic 3D, PLM Group, Rottefella, Sleipner Motor, Stokke og Ulefos.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Lysende forretningsidé

En mer fleksibel og bærekraftig produksjonsmetode førte til at Signify, tidligere Philips Lighting, introduserte 3D-printing i sin produksjon. Selskapet har vært en pioner innen belysningsindustrien for å ta i bruk additiv produksjon – men reisen dit har ikke vært enkel.

Publisert av: 

Stratasys med lojalitetsprogram for servicebyråer

Servicebyråer er kommersielle bedrifter som 3D-printer objekter for sine kunder, så disse slipper å investere i utstyr og arbeidskraft. Stratasys Ltd har nå kunngjort et nytt lojalitets- og rabattprogram for Stratasys servicebyråkunder. Nettverket gir tilgang til volumrabatter på Stratasys-systemer, materialer, servicekontrakter og programvare, samt engrospriser for on-demand-deler skrevet ut gjennom Stratasys Direct Manufacturing.

Publisert av: 

Desktop Metal sier opp 12% av de ansatte

Industriell 3D-printerprodusent Desktop Metal har annonsert et strategisk integrerings- og kostnadsoptimaliseringsinitiativ som vil generere minst 100 millioner dollar i samlede kostnadsbesparelser i løpet av de neste 24 månedene. Som et ledd i dette sier de opp 12% av arbeidsstyrken.

Publisert av: