Joe Biden vil satse på additiv produksjon

Nå skal mer gjøres på hjemmeplan – med additiv produksjon. Foto: Pixabay

USAs president Joe Biden gjør en stor investering i additiv produksjon gjennom “AM Forward”-initiativet. Det vil øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter (SMB), skape godt betalte arbeidsplasser i produksjonsindustrien og sikre forsyningskjeder.

President Biden har uttalt at hans viktigste prioritet når det kommer til landets økonomi er å redusere inflasjonen og dermed også redusere utgiftene til amerikanske familier, men også det føderale underskuddet. Løsningen på det er additiv produksjon.

AM Forward handler blant annet om å styrke leverandørkjedene gjennom investeringer i SMB. Det handler også om å få fremtidens bransjer til å vokse ved å senke tersklene for å ta i bruk nye teknologier som additiv produksjon. Produksjonen vil i større grad skje i landet, både innovasjoner og industrien, gjennom investeringer i regionale økosystemer for industrien.

Store bedrifter støtter initiativet
Til dags dato har en rekke kjente amerikanske selskaper i bransjen blitt enige om å inngå en frivillig avtale for å støtte sine underleverandører til å ta på seg 3D-printing videre. Dette er selskaper som GE Aviation, Siemens Energy og Honeywell.

Initiativet vil føre til at flere produkter produseres i USA ved hjelp av additive teknologier, personalet skal læres opp og få teknisk støtte og det som produseres vil gjennomgå standardisering og sertifisering.

Statsstøtte til investeringer
I praksis betyr det statlige tilskudd for at bedrifter skal kunne investere i utstyr og lære opp sine ansatte. Regjeringen vil også komme med teknisk bistand, blant annet ved å la SMB-er prøve ut ulike AM-teknologier ved Oak Ridge National Laboratory. Det vil også bli investert for å sette industristandarder på AM-området.

Størrelsen på investeringen framgår ikke av informasjonen det hvite hus har formidlet, men meldingen fra presidenten er mottatt med jubel fra industrien. Salget i USA utgjør omtrent en tredjedel av det totale AM-markedet i verden.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *