EOS vil ta den grønne ledertrøya

Björn Hannappel er ansvarlig for bærekraftsarbeidet til EOS. Foto: Anja Degerholm

Med “Responsible Manufacturing” som motto ønsker EOS å gå fra fine ord om bærekraft til virkelig handling. Dette viser seg på flere fronter. 3DP Norge har møtt bærekraftssjef Björn Hannappel, som driver dette arbeidet.

Bærekraft er egentlig et moteord i tiden og mange bedrifter tenker nok at de, noen ganger litt pliktoppfyllende, må følge med på den utviklingen. En bærekraftsrapport kan lages og arkiveres i en skuff. Det er ikke der EOS skal havne, forsikrer Björn Hannappel.

– I bunn og grunn handler det om hvilken rolle man ønsker å spille som bedrift. Jeg er helt overbevist om at EOS-merket er styrket og at bærekraftsarbeidet vårt hjelper oss å vokse, sier han.

Selskapet har begynt et ambisiøst arbeid som vil gjennomsyre alt EOS gjør i fremtiden. Det arbeidet startet i forbindelse med at Marie Langer tok over som administrerende direktør i 2019 etter faren Hans Langer, som grunnla EOS.

– EOS var med på å grunnlegge denne bransjen og Marie Langer ønsker å påvirke bransjen til det bedre. Hun har reist spørsmål som er det et høyere mål med produksjon? Og kan teknologien utviklet av EOS bidra til en bedre verden?

Bonusmål for bærekraft

Selskapets bærekraftsarbeid inngår i uttrykket “Ansvarlig produksjon”, som skal gjenspeile bredden. Det handler ikke bare om miljøspørsmål og å redusere klimaavtrykket, selv om det er en viktig del. Björn Hannappel fremhever tre pilarer som uttrykket ansvarlig produksjon hviler på: bærekraft når det gjelder miljø, sosiale aspekter og ledelsesspørsmål.

De sosiale aspektene omhandler blant annet mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Når det gjelder ledelsesspørsmålene, kan det være å innføre bonusmål for bærekraftspørsmål – ikke bare for vekst – noe som allerede er gjort i EOS.

Sammen med You Mawo har EOS produsert disse brilleinnfatningene. LCA-analysen viste at en tredjedel av karbonavtrykket kunne spores til pulveret. Foto: Arkiv/Anja Degerholm

Ikke lukk øynene for problemene

EOS utvikler for tiden en bærekraftsstrategi som etter planen skal være klar i februar 2023. Den skal inneholde klare klimamål for å redusere karbondioksidutslipp, men også en null avfallspolitikk og mål for grønn produksjon og service.

– Vi skal ikke være redde for å si at det er problemer, men se på dataene for hvordan det ser ut i dag og hvordan vi kan forbedre situasjonen.

Selskapet har allerede startet arbeidet med det siste punktet. I forbindelse med Formnext ble det sluppet to nye, litt grønnere materialer: PA 1101 Climate Neutral og PA 2200 Carbon Reduced. På fjorårets messe ble det vist personlig tilpassede brilleinnfatninger som EOS utviklet sammen med You Mawo. På disse innfatningene, som ble produsert med PA 2200, ble det utført en LCA-analyse i samarbeid med Fraunhofer forskningsinstitutt.

– Analysen viste at 3D-printing gjorde et mindre fotavtrykk enn tradisjonell produksjon, men vi kunne også se at pulveret sto for en tredjedel av klimapåvirkningen. Det tenkte vi at vi måtte gjøre noe med, sier Björn Hannappel og fortsetter:

– For å gjøre bærekraftsarbeidet på en god måte trenger vi studier og mer data – og det tar tid. Vårt nye klimanøytrale og karbondioksidreduserte pulver er en bro i påvente av det. Og et 45 prosent lavere fotavtrykk, som i tilfellet med PA 2200 Carbon Reduced, det er en fantastisk forbedring.

Sertifikat viser co2-besparelser

Tanken er at det skal komme flere grønne materialer, også på metallsiden. EOS ønsker også å se på hvordan gjenvinningsgraden av pulveret kan økes, og om pulver som ikke lenger kan brukes til additiv produksjon kan være nyttig på andre måter. I Tyskland pågår et pilotprosjekt for å samle inn gammelt pulver og bruke det til andre bruksområder, for eksempel til sprøytestøping.

En måte å få flere kunder til å gå over til “grønnere” materialer er et sertifikat som innføres i begynnelsen av 2024. Det skal inneholde informasjon om hvor mye karbondioksidutslipp kunden sparte ved å bytte materialer. Sertifikatet skal valideres av ekstern aktør.

Selve produksjonslinjen er også i rute og det skal gjøres LCA-analyser på maskinvaren. Snart vil de ansatte i organisasjonen læres opp slik at de kan gjøre visse beregninger selv, med ekstern verifisering.

“Alt bærekraftsarbeid handler om troverdighet hos kunden,” sier Björn Hannappel, leder for bærekraft i EOS. Foto: Anja Degerholm

“For viktig til å mislykkes”

På sikt er målet at det kun skal finnes grønne alternativer, både når det gjelder materialer og utstyr.

– I dag er det en viss prisforskjell, men vi må bygge opp en kapasitet for å kunne utvide sortimentet enda mer, sier Björn Hannappel og avslutter:

– Alt bærekraftsarbeid handler om troverdighet overfor kunden. Det skal være meningsfullt for dem, ikke noe vi gjør bare fordi det ser bra ut. Vi håper at EOS kan vise lederskap i disse sakene slik at flere selskaper i AM vil følge etter. Dette er en så viktig at det ikke er et alternativ å mislykkes. Det krever samarbeid, også med konkurrenter.

Nysgjerrig på å vite mer? Se vloggen Blueprint, som omhandler de ulike delene av EOS sitt bærekraftsarbeid.

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *