Fra forskning til industriell produksjon

Forskerteamet bak SESAM-prosjektet der selskapene Alfa Laval, Adaxis, Procada, Voestalpine Böhler Welding og EIT Manufacturing North deltar. Foto: Högskolan Väst.

Additiv produksjon med laser og tråd i dupleks rustfritt stål må videreutvikles for å kunne brukes i virkelig industriproduksjon. Dette er innenfor rammen av det nystartede forskningsprosjektet SESAM på Högskolan Väst som ligger i Trollhättan i Sverige.

SESAM (akronym for Sustainable Steel Additive Manufacturing) er en videreføring av det tidligere forskningsprosjektet SAMw, hvor forskere ved Högskolan Väst og industribedrifter utviklet teknologien for additiv produksjon med laser og wire for materialet dupleks rustfritt stål, L-DEDw (Laser Directed Energy Deposition with wire).

Högskolan Väst skriver i en pressemelding at forskerteamet klarte å komme så langt på bare fire år at teknologien kunne testes for fremstilling av en høyt belastet komponent hos Alfa Laval, med gode resultater.

Prøve flere geometrier

Målet med det nystartede SESAM-prosjektet, som er finansiert av Vinnova, er å kunne oppnå teknologimodenhetsnivået TRL 7, som betyr at komponenter skal være klare til å brukes i virkelig produksjon.

– Vi skal nå videreutvikle ulike tekniske deler i denne produksjonsprosessen. Samtidig utvider vi forskningsarbeidet ved å teste produksjonen av flere komponentgeometrier med denne teknologien, sier Robert Pederson, professor i materialteknologi ved Högskolan Väst.

Produksjonslignende forskningsmiljø

Forskerteamet skal utvikle et produksjonssystem med robotbasert lasersveiseutstyr i et realistisk produksjonsmiljø ved Production Technology Center i Trollhättan, hvor komponenter til syvende og sist skal kunne produseres på en måte som ligner serieproduksjon. Prosjektet inkluderer forskere fra universitetet og fem industrielle partnere.

– I forskningsarbeidet får vi verdifull støtte fra bedriftene som deltar. Alfa Lavals personell deltar i prosessutvikling og overvåker materialkvaliteten til produserte komponenter. Procada og Adaxis bidrar med systemkompetanse. Voestalpine Böhler Welding er leverandør av sveisetråd. Inkludert er også EIT Manufacturing North, som med sitt store internasjonale nettverk skal lede arbeidet med å spre informasjon om prosjektet og om resultatene, sier Robert Pederson og fortsetter:

– Det er uvanlig for oss som universitet å jobbe så høyt oppe i teknologimodningsnivå som vi gjør i dette prosjektet. Det er spennende å være med på hele reisen fra grunnforskning til ny teknologi implementeres i et produksjonslignende miljø.

Les mer om det treårige SESAM-prosjektet (på svensk).

Publisert av: 

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *