Hvilke trender innen 3D-printing forventes i 2023?

Ayelen Fernandez hos HP viste et eksempel på tilpassede 3D-printede deler, en håndleddsstøtte, i forbindelse med Formnext 2022.

Det kommende AM-året er fortsatt et blankt ark. 3DP Norge har spanet inn hva som virker å være på trappene for 2023.

Avi Reichental, administrerende direktør for 3D-printerprodusenten Nexa 3D, oppsummerte året i et innlegg på Linkedin før jul. Han spår at AM-landskapet i nær fremtid vil endre seg ganske radikalt gjennom konsolideringer, fusjoner og strategiske frasalg. Noen av disse vil påvirke næringen på en dyp måte, andre bare marginalt.

Han understreker også at det allerede er nok AM-løsninger og at det knapt er behov for flere, heller færre og bedre løsninger. Fokus bør være på å videreutvikle teknologien.

Brutte grønne løfter

Videre tar han opp risikoen for “grønnvasking”, som han mener kan skade troverdigheten alvorlig. Bransjen må vise at handlinger sier mer enn ord når det gjelder bærekraft.

Når det gjelder automatisering, mener Reichental at produsentene så langt ikke har klart å levere avkastning for kundene med de tilgjengelige løsningene. Kundeløftene om skalerbarhet og varige effektivitetsgevinster må bli realitet.

Hans konklusjon er imidlertid at det aldri har vært et bedre tidspunkt for AM enn nå.

 

Personalisering og tryggere logistikk

HP peker på fire viktige trender for 2023. For det første at kommersiell 3D-printing vil være en viktig drivkraft for å sikre logistikkkjeder i en verden med økende global usikkerhet. Teknologien gjør at avhengigheten av manuelt arbeid ikke er like stor og det blir mulig å konstruere deler med nye komplekse geometrier.

For det andre fokuserer HP på behovet for “hyperpersonalisering” med additiv produksjon. Dette er fordi AM gjør det mulig å raskt tilpasse produksjonen til forbrukerens stadig skiftende preferanser samtidig som ledetidene forkortes.

For det tredje muliggjør digital produksjon innovativ, bærekraftig produksjonsdesign ettersom den optimaliserer arbeidsflyter og akselererer produksjonsflyter. Kunder kan også få en forbedret forståelse av delens livssyklus og skrive ut deler med forbedret design.

Til slutt fremhever HP at additiv produksjon kan hjelpe bedrifter med å nå sine bærekraftsmål fordi teknologien fremmer en sirkulær økonomi, reduserer antall materialer som brukes i produksjonen samtidig som den forenkler og skaper mer verdi fra produksjonssystemene.

Småskala digital produksjon

Materialize lister hvert år opp de viktigste trendene for det kommende året. Selskapets administrerende direktør, Fried Vancraen, sier i et videoklipp at barrierene mellom tradisjonell og additiv produksjon sakte men sikkert brytes ned. Hensikten med trendanalysen er å hjelpe kundene med å skalere opp til serieproduksjon og å ta i bruk teknologien i større grad.

En viktig trend som påpekes er fremveksten av smart, distribuert produksjon med mindre produksjonsenheter nærmere kundene. Ifølge Hanne Gielis, Innovation Manager Mindware, er mange bedrifter klare til å ta i bruk en mer strategisk tilnærming til digital produksjon.

Hanne Gielis, Innovasjonssjef Mindware i Materialise. Foto: Skjermdump

Automatisering gjennom hele prosessen

En annen trend er økt fokus på reduserte kostnader. Hele prosessen med 3D-printing betyr ofte kostnadsbesparelser, blant annet takket være designforbedringer, kortere ledetider og redusert materialforbruk. Men dette er prosesser som kan foredles ytterligere, bemerker Materialize.

En tredje trendspaning er overgangen fra prosessautomatisering til arbeidsflytautomatisering. For å kunne bevege seg mot storskala industriell produksjon kreves det ikke bare automatisering i hvert enkelt trinn, men langs hele prosessen.

Avslutningsvis fremheves det økende behovet for sikre måter å jobbe med all data som digital produksjon innebærer. Materialize spår at bevisstheten vil øke på dette området, i likhet med programmene som utvikles for sikkerhet og personvern.

Se mer i videoklippet under.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *