AM-Dagen 2014: För besökare

am_dagen_2014_new_top_nov_2014_website

Välkommen till AM-Dagen 2014 den 3 december på Kistamässan i Stockholm – nyhets- och kunskapssajten 3dp:s stora årliga konferens om 3d-print av industriella produkter. För dig som är verksam inom svensk industri har vi har bjudit in de främsta experterna på området. Under en heldag ger vi dig unik kunskap om teknik, forskning, material och framgångsrik användning av 3d-printtekniken. Dessutom får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter med svenska industriaktörer och se 3d-printrar på plats.

Vi ser allt fler exempel på hur 3d-print nu går från rena prototypverktyg till att producera slutprodukter. I synnerhet när det handlar om komponenter med högt värde i industrinischer som fordon, verkstad och flyg.

På AM-Dagen 2014 den 3 december på Kistamässan lär du dig hur de olika 3d-printteknikerna för industriellt bruk fungerar, hur de kan implementeras i produktionen, vilka material de kan producera i och hur de kan användas för att tillverka slutprodukter som dagens produktionsteknik inte klarar av.

Jämfört med traditionell teknik som fräsning och gjutning finns det flera fördelar med 3d-print. Det kan handla om att förbättra funktionaliteten i befintliga komponenter eller produktion av komplexa geometrier. Med 3d-print går det även att effektivisera företagets leveranskedja, bland annat genom enstycksproduktion som görs ondemand.

KONFERENSPROGRAM

KEYNOTE: 3d-print: Värdefullt för Sverige?
Olaf Diegel, professor i produktutveckling, Lunds Tekniska Högskola

Forskningsbehovet i svensk industri
Mats Falck, områdeschef Innovations- och forskningssamverkan, Umeå universitet

NYTT FÖR I ÅR! Fem tekniker för metallproduktion
Fem leverantörer av 3d-printrar förklarar på vardera tio minuter hur deras utrustning fungerar och vad den kan användas för. Följande företag är med:
• ARCAM
• EOS
• EXONE
• HÖGANÄS DIGITAL METAL
• PHENIX (ägs av 3D Systems)

Implementering och produktionskoll
Olivier Diegerick, Materialise

Materialanvändning idag och imorgon
Joakim Karlsson, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Geometrisäkring utan referenser – en utmaning
Per-Johan Wahlborg, Swerea

KUNDFALL: Siemens processer för avancerade komponenter och prototyper
Håkan Brodin, materialingenjör, Siemens Industrial Turbomachinery

Amorfa metaller – funktionella material
Lena Thorsson, Exmet

MÅLGRUPPER

• Fordonsindustri
• Verkstadsindustri
• Rymd- och flygindustri
• Konstruktörer
• Industridesigners
• Försvarsindustri
• Verktygstillverkare
• Mekanisk industri
• Optisk industri

[message_box title=”DÄRFÖR SKA DU GÅ PÅ AM-DAGEN” color=”grey”]
Under dagen får du med dig detta:
• Fördelarna med 3d-print jämfört med traditionell tillverkning
• Så fungerar de viktigaste 3d-printteknikerna
• Så använder svenska industriföretag tekniken
• Översikt över dagens och framtidens 3d-printmaterial och dess egenskaper
• Så löser du utmaningar med geometrisäkring och kvalitetskontroll
• Så implementerar du 3d-printutrustning och får kontroll över produktionen
• Så utvecklas svensk forskning inom 3d-print
• Funktionella material som ger unika egenskaper och nya användningsområden
• Se nämare på 3d-printrar och 3d-utskrifter som är på plats under konferensen[/message_box]

[divider scroll_text=””]

MER INFO OM TALARNA

olaf_diegel_new

KEYNOTE: 3d-print: Värdefullt för Sverige?

Inom en snar framtid kommer 3d-printtekniken att påverka hur vi beställer, formger, tillverkar och säljer produkter. Det påverkar inte bara produkter, utan hela samhället, hur vi lever våra liv och hur vi gör affärer. Utöver de mest uppenbara tekniska och tillverkningsmässiga fördelar har 3d-printtekniken också potential att påverka innovationskraften, något som innebär stora fördelar för vårt land.

I denna presentation visar professor Olaf Diegel hur 3d-print har utvecklats i världen och hur tekniken används inom en rad olika industrier. Han förklarar också de fördelar som 3d-print innebär jämfört med traditionell tillverkning och hur tekniken kan bidra till ökade värden för svensktillverkade produkter.
Olaf Diegel, professor i produktutveckling, Lunds Tekniska Högskola

Läs 3dp:s intervju med Olaf Diegel

[message_box title=”OM OLAF DIEGEL” color=”yellow”]Professor Olaf Diegel föddes i Nya Zeeland, men har tillbringat en stor del av sitt liv i olika länder som USA, Kanada, Sydafrika och Japan. I sin roll som professor i produktutveckling vid Institutionen för designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet, är han mycket engagerad i olika aspekter av produktutveckling men är främst publicerad inom additiv tillverkning och snabb produktutveckling. Under de senaste 20 åren har Olaf blivit en passionerad anhängare av 3D-utskrifter (additiv tillverkning). Han tror att det är en av de teknologier som stärker innovation eftersom den tillåter designers och produktutvecklare att omedelbart testa sina idéer för att se om de fungerar i praktiken.[/message_box]


mats_falck

Forskningsbehovet i svensk industri

Här visar vi viktiga slutsatser av den nationella forsknings- och innovationsagendan för 3d-print som Mats Falck vid Umeå universitet sammanställt under ett års tid. Vilken bild har svensk industri och akademi av nuläget för tekniken? Vilka prioriteringar föreslås inför framtiden? Hur går vi vidare?
Mats Falck, områdeschef Innovations- och forskningssamverkan, Umeå universitet

Läs 3dp:s intervju med Mats Falck

[message_box title=”OM MATS FALCK” color=”yellow”]Efter att ha varit näringslivsutvecklare och EU-samordnare på Expandum AB i Gällivare flyttade Mats till Los Angeles för att arbeta som specialbevakare för Sveriges Tekniska Attachéer. Vid hemkomsten rekryterades han som ansvarig för näringslivs- och forskningsfrågor vid North Sweden European Office, Norrbottens och Västerbottens regionkontor i Bryssel. Sedan 2009 är Mats områdeschef för innovations- och forskningssamverkan på Enheten för externa relationer vid Umeå universitet. Inom denna funktion har han varit projektledare för agenda-arbetet som delfinansierats av medverkande aktörer och Vinnova.[/message_box]


am_dagen_2014_machines2
Fem tekniker för metallproduktion

Fem leverantörer av 3d-printutrustning för metallproduktion förklarar på vardera tio minuter hur deras utrustning fungerar, vilka material och applikationer tekniken hanterar och vilka fördelar den ger.

ARCAM
Stefan Thundal

EOS
Björn Björnström

EXONE
David Stevenson
Läs mer om ExOnes teknik här

HÖGANÄS DIGITAL METAL
Ralf Carlström
Läs mer om Höganäs Digital Metals teknik här

PHENIX (ägs av 3D Systems)
Ulf Qviberg, 3D Center


olivier_materialise_web
Implementering och produktionskoll

Belgiska Materialise är en av världens främsta aktörer inom 3d-printlösningar och -programvara. Under detta föredrag förklarar Olivier Diegerick hur du optimerar ett arbetsflöde för övervakning och kvalitetskontroll i din 3d-printproduktion. Olivier går igenom följande punkter:

• Utmaningar i 3d-printbaserade produktionsprocesser
Dagens arbetsflödesstandarder och flaskhalsar.

• 3d-printproduktion: Krav på automatisering och kontroll
Så fungerar automatiserings- och kontrollprogramvaran Streamics. Modulbaserad filosofi, beroende på hur förtagets integrationsbehov ser ut, t ex inom kommunikation, offert- och orderhantering, med mera.

• Arbetsflöde: Datahantering och planering
Centraliserad maskinplanering, produktion, efterbehandling, spårbarhet och kvalitetskontroll.

• Integration och interaktion med andra affärssystem

• Fördelarna med att använda verktyg för automatisering och kontroll genom hela produktionsprocessen
Olivier Diegerick, Materialise

Läs 3dp:s intervju med Olivier Diegerick om automatisering av industriell 3d-print


joakim_karlsson_640px

Materialanvändning idag och imorgon

Vi visar hur dagens materialutbud ser ut och vilka krav olika industrier ställer på materialens egenskaper. Dessutom visar vi var materialforskningen befinner sig och vad denna innebär för ditt företag.
Joakim Karlsson, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs 3dp:s intervju med Joakim Karlsson här


per_johan_wahlborg
Geometrisäkring utan referenser – en utmaning

När 3d-print går från att tillverka prototyper till produktion av användbara artiklar kommer gamla sanningar och krav att påverka resultatet. När två detaljer möts så är det sex frihetsgrader som ska fungera mellan detaljerna. Då blir den inbördes precisionen på ytor som möts direkt avgörande för den funktion som den sammansatta artikeln ska utföra.

I en mekanisk funktion måste relationen mellan två detaljer vara fullt beskriven i sex frihetsgrader, position i tre axlar och rotation runt tre axlar.

Om inte dessa frihetsgrader är under kontroll kommer oförutsedda händelser mellan detaljerna att uppstå,  t ex att den ena detaljen roterar fritt i luften eller att bitarna inte passar eller fungerar. När man tillverkar enskilda detaljer vid olika tillfällen eller i olika processer måste man kunna beskriva dessa frihetsgraders kontroll utifrån entydiga referenser på detaljen eller i de fixturer man använder.

Om ytornas beskaffenhet; råhet, form, dimension eller läge, inte uppfyller konstruktörens funktionskrav kommer inte dessa referenser att bli entydiga varför det sammansatta systemet inte kommer att fungera. Detta gäller alla relationer, där två detaljer eller detalj mot fixtur möter varandra, i alla branscher. Konstruktören försöker sen kontrollera funktionen genom att sätta toleranser på ytorna vägt mot kostnaden och funktionen så att detaljen går att tillverka.

3d-print har vissa systemproblem för att uppfylla detta. Detta föredrag ska beskriva vilka förutsättningar som råder och vilka problem som finns samt förslag på lösning.
Per-Johan Wahlborg, Swerea

Läs 3dp:s intervju med Per-Johan Wahlborg

[message_box title=”OM PER-JOHAN WAHLBORG” color=”yellow”]
Per-Johan Wahlborg är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers. Han gjorde sitt exjobb på Volvo Lastvagnar i början av 1980-talet och arbetade med att beskriva produkter och processteg i 3D. Han har arbetat på IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) (idag Swerea IVF) sedan 1984 och var under flera år ansvarig för den mobila delen av att sprida kunskap om CAD-verktyg för svenska industriföretag genom en teknikspridningskampanj som finansierades av STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling, idag motsvarande VINNOVA). Under 1990-talet utvecklade IVF tillsammans med Volvo Personvagnar tekniken att verifiera fysiska komponenter mot CAD-geometrier, både i system och i standarder. Per-Johan har även bidragit till att utveckla standarden DMIS för hur geometriinformation ska kommuniceras mellan mätinstrument och CAD-system och har utbildat hundratals industrianställda i detta.
[/message_box]


siemens
KUNDFALL: Siemens processer för avancerade komponenter och prototyper

Utvecklingen av processutrustning för 3d-printbaserad produktion har möjliggjort användande av processen inom avancerande industriella tillämpningar. Siemens Industrial Turbomachinery AB har under de senaste fyra åren introducerat 3d-printteknik för metalliska material som en standardprocess för tillverkning av metalliska material. Vid företagets anläggning i Finspång används selektiv lasersmältning (SLM, Selective Laser Melting) för att skapa detaljer för prototyper, nytillverkning och reparation i järn- och nickelbaserade material.

I detta föredrar visar Håkan Brodin hur 3d-print introducerats inom Siemens för att kunna tillhandahålla tillförlitliga komponenter för gasturbinapplikationer. Fördelar och utmaningar med metoden kommer att belysas ur ett industriperspektiv.
Håkan Brodin, materialingenjör, Siemens Industrial Turbomachinery
[divider scroll_text=””]

lena-thorsson-exmet
Amorfa metaller – funktionella material

Egenskaperna hos flertalet av dagens 3d-printade metallegeringar uppfyller kraven i etablerade standarder för motsvarande konventionella material. Nu är det dags att se framåt. Hur kan 3d-print-tekniken göras ännu mer intressant genom att utnyttjas för nya materialkoncept?

Exmet AB erbjuder industrin avancerade amorfa legeringar. Detta är en typ av funktionella material som svårligen kan framställas med konventionella metoder. Materialens speciella egenskaper är ett resultat av mikrostrukturen som skapas under 3d-print-processen. I detta föredrag kommer Lena Thorsson beskriva dessa amorfa metaller och hur de kan användas för industriapplikationer där höga krav ställs på mekaniska, elektromagnetiska och korrosionsmässiga egenskaper.
Lena Thorsson, Exmet

[message_box title=”OM LENA THORSSON” color=”yellow”]Lena Thorsson började arbeta med additivt tillverkade prototyper på IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) 1998 och hon har lasersintrat metaller sedan 2001. Genom åren har denna metallurg byggt upp en bred erfarenhet av materialutveckling för AM genom att arbeta med legeringar för vitt skilda applikationer. Meritlistan inkluderar arbete med såväl avancerade högtemperaturlegeringar hos EOS Oy i Finland, som 18-karatigt guld för smyckestillverkning hos IUC Karlskoga och hos Cookson Gold i Storbritannien. Under 2014 anslöt sig Lena till Exmet AB.[/message_box]

[divider scroll_text=””]

SPONSORER

am_dagen_2014_sponsorer_website

[divider scroll_text=””]

PRAKTISK INFO OCH ANMÄLAN

AM-dagen hålls på Kistamässans konferenscenter den 3 december 09.00–17.00. Registrering öppnar 08.30 och programmet på scenen börjar 09.00. Mejla oss på info(a)3dp.se om du har några frågor.

PRISER OCH ANMÄLAN
Priset för att delta på AM-Dagen är 3995 kr ex. moms. Anmälan är bindande, men kan överlåtas kostnadsfritt till någon annan. Vänligen meddela oss på info(a)3dp.se ocm du vill göra det. I priset ingår fika, lunch och dokumentation.

KONTAKT

Programansvarig: Mattias Kristiansson, mk(a)3dp.se, 0703 068 803
Sponsoransvarig: Johan Pettersson, johan.pettersson(a)agi.se, 040 660 04 59

[divider scroll_text=””]

LÄR DIG MER OM 3D-PRINT

Så fungerar Direct Metal Deposition
Så fungerar STL – stereolitografi
Så fungerar FDM – Fused Deposition Modeling
Så fungerar SLS – Selective Laser Sintering
Så fungerar Laser Cusing
Så fungerar 3D Screen Printing

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *