AM-Dagen: För besökare

am_dagen_logo

AM-Dagen är en årligen återkommande konferens om additiv tillverkning för svensk industri. Besökarna kommer främst från fordons-, flyg-, tooling- och verkstadsindustrierna. Här får du lyssna på de främsta experterna vad gäller att tillverka slutprodukter med 3d-printteknik. Dessutom finns flera maskiner på plats så att du kan testa själv.

3d-print tar stora kliv mot nya applikationer inom industrivärlden. Det handlar både om korta serier och skräddarsydd enstycksproduktion. Men också att snabbt kunna få ut verktyg för gjutning och formsprutning eller att ta fram prototyper i produktutvecklingsarbetet. Det som möjliggör denna utveckling är innovationer inom hårdvara och material.

 

[divider scroll_text=””]
TALARPRESENTATIONER FRÅN AM-DAGEN 2013
Phil Reeves, Econolyst
Klas Boivie, Sintef
David Stevenson, ExOne
Martin Nielsen, Signcom
Isak Elfström, Arcam
Evald Ottosson, Protech
Claes Sjödahl, Prototal

[divider scroll_text=””]
PROGRAM, AM-DAGEN 2013
08.30 Registrering

09.00-09.50
KEYNOTE: AM-teknikens framväxt & investeringsstrategier
Dr Phil Reeves, Econolyst
En genomgång av AM-teknikens utveckling och de affärsmässiga drivkrafterna bakom teknikens utbredning. Inblick i hur tekniken framgångsrikt används inom prototypframställning och gjutning, men även för skarpa produkter i branscher som vård och hälsa, konsument, fordonsindustri samt rymd- och flygindustri. Föredraget hålls på engelska.

[message_box title=”” color=”yellow”]phil_reeves_170pxDr Phil Reeves är vd och konsult på brittiska Econolyst, som grundades 2003. Han har över tjugo års erfarenhet från branschen. Han doktorerade i slutet av 1990-talet, ett arbete som handlade om att förbättra SLA-tekniken. Sedan dess har han arbetat med både forskning och affärsutveckling. Econolyst är ett konsultföretag som erbjuder tjänster för utrustningsleverantörer och användare av AM-teknik. Företaget är även verksamt i ett antal brittiska och europeiska forskningsprojekt, bland annat på Mittuniversitetet i Östersund.[/message_box]

10.00-12.30
METALLSPÅR

Genomgång av tekniker & material
Dr Klas Boivie, Sintef
Sintring, EBM, laser cusing – inom metallproduktion finns flera tekniker att tillgå. Dessa är oftast tätt sammankopplade till de material som används. Här förklarar Dr Klas Boivie hur de olika metallteknikerna fungerar och vilka applikationer de används till. Han går även igenom egenskaperna hos några av de vanligaste metallpulvren som används i dessa tekniker.

[message_box title=”” color=”yellow”]klas_boivie2Klas Boivie är seniorforskare vid norska SINTEF Raufoss Manufacturings avdelning för produktionsteknik. Här fokuserar han på metallbaserad AM-teknik och de metallpulver som används. Klas har en djup bakgrund inom AM och disputerade 2004 med “Metal prototypes based on Solid Freeform Fabrication technology”, där han undersökte material och processer i metalltekniker. Klas nuvarande forskning tar även upp utvecklingen av ISO-standarder för AM-teknikerna, bland annat genom ISO TC261.

[/message_box]

Tillverkning av formverktyg med AM-teknik
Martin Nielsen, Signcom
De traditionella tillverkningsteknikerna är fortfarande de mest använda när det gäller tillverkning av formverktyg. Men det finns tillfällen då AM-tekniken är oslagbar. Komplexa former och intrikata kylkanaler går att lösa med additiv tillverkning i metall. Men även de tillfällen då man snabbt måste ut med nya produkter eller vill köra en testproduktion av en ny produkt, i synnerhet idag när produktcyklerna blir kortare. I detta föredrag går vi igenom tekniken laser cusing, framtagen av tyska Concept Laser specifikt för produktion av formverktyg. Läs mer om laser cusing här.

ExOne: Produktion av gjutformar
David Stevenson, ExOne (föredraget hålls på engelska)
ExOne är ett amerikanskt företag som specialiserat sig på lösningar för gjutformar som används inom metallgjutning. Företaget har flera additiva system där man bygger upp gjutformar i material som sand och keramik som sedan används för traditionell metallgjutning. Fördelen med att tillverka dessa gjutformar additivt är dels flexibiliteten i de komponenter du ska gjuta, dels komplexiteten som den additiva uppbyggnaden medger. ExOne har en av världens största byggkammare för denna typ av teknik, upp till 1800 x 1000 x 700 millimeter.
David Stevenson på ExOnes europeiska kontor förklarar hur företagets teknik fungerar samt går igenom tjänste- och produktportföljen. Han beskriver också i flera kundfall hur tekniken används inom industrier som fordon och flyg för att producera skarpa metallkomponenter.

Arcams EBM-teknik i skarpa applikationer
Isak Elfström, utvecklingschef, Arcam
Göteborgsbaserade Arcam tillverkar och säljer AM-utrustning för metallapplikationer och man använder den egenutvecklade tekniken EBM, Electron Beam Melting. Företaget har rönt stora framgångar de senaste åren och sålt maskiner för produktion av skarpa delar inom både medicinsk industri och flygindustri. I detta föredrag berättar Arcam om hur deras teknik fungerar och hur några av deras kunder använder tekniken för att producera effektivare delar – från titanimplantat till bränslemunstycken.

12.30-13.30
Lunch

13.30-14.30
PLASTSPÅR 1

Genomgång av maskiner & material
Evald Ottosson, Protech
Vi går igenom de vanligaste teknikerna och materialen för plastbaserad AM-tillverkning, från de enklare skrivbordsmodellerna som Makerbot och Reprap, till de större modellerna som används för skarpa delar och funktionsprototyper. Vad kostar utrustningen och materialen? Ska jag köpa själv eller använda servicebyrå? Vilka begränsningar har de olika teknikerna och materialen i fråga om hållfasthet, upplösning och andra kritiska egenskaper? När bör jag använda respektive teknik?
[message_box title=”” color=”yellow”]Evald-O-2Evald Ottosson är vd och delägare i Protech, en av Sveriges äldsta distributörer av additiv utrustning, cad/cam-programvara, 3d-scannrar och 3d-printrar. Själv har Evald över tjugo års erfarenhet från branschen och har följt produkt- och materialutvecklingen på nära håll.[/message_box]

14.30-15.00
Fikapaus

15.00-16.00
PLASTSPÅR 2

Funktionsprototyper med additiv tillverkning
Leif Norman, Prototal
Vad är det för funktioner du vill utvärdera och prova med din prototyp? Beroende på krav finns olika metoder att använda, både separata och kombinerade. Vad finns det för fördelar och vad bör man vara uppmärksam på. Vi ger er en översikt kring hur detta arbeta kan fungera med hjälp av olika additiva metoder och material, t ex polyamid via SLS och epoxi via SLA.


Effektiv produktutveckling med additiv tillverkning och vakuumgjutning

Leif Norman, Prototal
Genom flera förvärv de senaste fem åren har Prototal idag en fullfjädrad produktionsapparat för allt från snabba 3d-printade prototyper till volymproduktion via formsprutning och flexformning. Här får du lära dig hur deras arbetsflöde fungerar och hur AM-tekniken och vakuumgjutning kan arbeta ihop för bästa resultat.
[message_box title=”” color=”yellow”]leif_norman_prototal2Leif Norman är en av Prototals mest erfarna säljare med kundansvar. Han har tio års erfarenhet av additiv tillverkning och 3d-printtekniker och är väl insatt i de tekniker som används inom prototyptillverkning. Han håller också ofta i utbildningar inom prototyptillverkning tillsammans med STF. [/message_box]

16.00-16.15
Avslutande föredrag + frågestund
[divider scroll_text=””]
PROGRAMANSVARIG
Mattias Kristiansson, redaktör, 3dp.se
E-post: mk(at)3dp.se,
Mobil: 0703 068 803
[divider scroll_text=””]

MÅLGRUPP
Tillverkande företag
Fordonsindustrin
Verkstadsindustri
Plast- och gummiindustri
Industridesigners
Verktygstillverkare
Gjutningsdesigners
Konstruktörer
Produktutvecklare

[divider scroll_text=””]

am_dagen_sponsorer2

Del artikkelen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *