Tags: 3d-röntgen


Validering av 3d-utskrifter ved hjelp av 3d-røntgen

Alfred Nobel Science Park og TTC, Tillverkningstekniskt Centrum, i Karlskoga har innledet samarbeid med visualiseringsforetaket Interspectral for å utvikle verktøy for kvalitetskontroll av 3d-utskrevne metallkomponenter …