Tags: adobe


Fra Adobe Substance til 3D-printing med Stratasys

Stratasys samarbeider med Adobe for at formgivere som bruker Adobes Substance 3D Painter programvare kan 3D-printe i fullfarger og taktilt direkte fra programmet.

Stratasys sterkere på farger med Adobe-samarbeid

Stratasys utvider nå sitt samarbeid med programvareleverandøren Adobe som et ledd i å forenkle utskriftsprosessen og tilby mer farge. Mye mer farge, det skal sies. Fra å tidligere ha…

Stratasys og Adobe samarbeider for flere farger

3d-printerleverandøren Stratasys meddeler at de innleder et samarbeid med programvareleverandøren Adobe som et ledd i å forbedre…