Tags: AIM3D


Viser prototype på Formnext

AIM3D, en produsent av 3D-printere med flere materialer, har utviklet en ny, kraftigere 3D-skriver for CEM-prosessen (composite extrusion modelling).