Tags: airbus


Autodesk lager generativ design for Airbus

En av fordelene med 3D-printing teknikken er at den er i stand til å produsere former som tidligere ikke var mulig å fremstille ved tradisjonelle, subtraktive metoder. Dette gjør at ingeniører må frigjøre seg fra begrensningene som de er vant med å ha når de skal designe deler. Ved å benytte seg av programvarer fra Autodesk har Airbus tenkt nytt rundt en rekke flydeler. 

Airbus trapper opp 3d-printing

Airbus fortsetter å ta initiativer til 3d-printing for både serieproduksjon av flydeler og for monteringsverktøy på sine fabrikker i Europa.

Flyfabrikanter minsker kostnadene gjennom additiv tilvirkning

3d-produsent Stratasys meddeler at den franske flydesign- og fabrikantgruppen Latécoère kommer til å benytte Stratasys FDM-tilsatsproduksjon gjennom hele sin design- og produksjonsprosess. Selskapet håper å kunne aksellerere …

Dassault Systèmes og Airbus APWorks i AM-avtale

Dassault Systèmes og Airbus-datterselskapet APWorks samarbeider for å øke anvendelsen av additive tilvirkningsteknikker for masseproduksjon innen fly- og forsvarsindustrien. I samarbeidet benyttes …

Airbus går for Stratasys

Flyfabrikanten Airbus har valgt Stratasys Additive Manufacturing Solutions som standardleverandør i sin forsyningslinje til A350 XWB flyene. Stratasys annonserte at den ledende …

Dassault Systèmes og Airbus i 3d-samarbeid

Airbus kommer til å utvide sin bruk av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform til også å inkludere sin additive tilvirkningsprosess. Med avtalen skal man …

Airbus øker sin satsing på 3d-skriverteknikk

Luftfarten pleier alltid å være i forkant av teknologiske nyvinninger på både konstruksjons- og materialsiden. Airbus Industries, en av de to store dominerende aktørene innen sivil luftfart utgjør heller ikke noe unntak …