Tags: arbeidsmarked


De første 3d-teknikerne klare for yrkeslivet

I Sverige startet man opp med å utdanne elever til 3d-teknikere i 2015. Nå skal de bare ha sin siste praksisperiode, så er de klare for arbeidslivet om få måneder. Vi har snakket med tre av dem.