Tags: atlas


Vellykket oppskyting baner vei for 3d-teknikk

Nå fortsetter 3d-skriverteknikken sitt inntog innen romfartsindustrien. Atlas V er en amerikansk rakett som siden 2006 har vært benyttet for å skyte opp dyrebare vitenskapelige instrumenter og annet følsomt utstyr tl verdensrommet. Nå har raketten for første gang blitt utstyrt med komponenter tilvirket i avansert termoplast ved hjelp av 3d-skriverteknikk. Regelmessig trenger blant annet den […]