Tags: börsnotering


Norsk Titanium til børsen

Det norske firmaet Norsk Titanium noterte seg på Euronext Growth Oslo-markedet 18. mai 2021 under tickeren NTI.

Svensk bioskriverforetak mot børsen

Det svenske oppstartsforetaket CELLINK utvikler både bioskrivere og bioblekk, materialer som kan anvendes for å 3d-skrive levende vev. Nå tar foretaket neste skritt gjennom å notere seg …