Tags: byggeindustrien


3d-printede byggelementer fra Finland

Finske Fimatec har nå lansert sin 3d-printløsning for produksjon av integrerte byggelementer. Ifølge selskapet innleder man også allerede nå salget av denne. Fimatecs løsning heter RoboCatt og er …

Konferanse om additiv tilvirkning og byggebransjen

Et nytt dansk samarbeid for 3d-skriverteknikk i byggebransjen inviterte i slutten av februar til en temadag på danske Teknologisk Institut utenfor København. Temaet – «Står byggebranchen foran en disruption?» – forsøkte man å besvare dels gjennom å redegjøre …

3d-printet paviljong i Trondheim

I Trondheim sto det nylig en halv-paviljong som delvis er konstruert med 3d-printede komponenter. Prosjektet markerer starten på en spennende forskning på potensialet til 3D-printing i konstruksjoner og arkitektur. Paviljongen ble bygget til Trondheim MakerFaire som ble avholdt 26. – 27. august og har fått navnet PrintShell. Den er laget av 160 trestaver som er festet sammen av […]

Fremtidens byggmateriale som kan skrives ut i 3d

Umeå universitets +Project er et bredt forskningsinitiativ som har til hensikt å utforske hvordan 3d-printerteknikkene kan anvendes i byggesektoren og hvordan vi kan …