Tags: byggeindustrien


130 bygninger verden over har blitt 3D-printet

Det danske firmaet Cobod er en av de fremste aktørene innen 3D-printing av bygninger. Nå har de utgitt en rapport om status quo på dette gryende markedet.

Video: 3d-printet betonghus i Nederland

Under den nederlandske designuken i 2016 ble det lagt frem planer for fem hus i Eindhoven som skulle produseres helt i betong og med additiv tilvirkning. I månedsskiftet april – mai 2021 fikk de første leietakerne nøkkelen til det nye kampesteinformede huset.

3D-printet hus til halve prisen

I kjølvannet av pandemien er det mange som flytter fra fortettede byer som f.eks. New York til forstedene. Nå kan husprisene gå ned, takket være 3D-printingens inntog i byggebransjen.

3d-printede byggelementer fra Finland

Finske Fimatec har nå lansert sin 3d-printløsning for produksjon av integrerte byggelementer. Ifølge selskapet innleder man også allerede nå salget av denne. Fimatecs løsning heter RoboCatt og er …

Konferanse om additiv tilvirkning og byggebransjen

Et nytt dansk samarbeid for 3d-skriverteknikk i byggebransjen inviterte i slutten av februar til en temadag på danske Teknologisk Institut utenfor København. Temaet – “Står byggebranchen foran en disruption?” – forsøkte man å besvare dels gjennom å redegjøre …

3d-printet paviljong i Trondheim

I Trondheim sto det nylig en halv-paviljong som delvis er konstruert med 3d-printede komponenter. Prosjektet markerer starten på en spennende forskning på potensialet til 3D-printing i konstruksjoner og arkitektur. Paviljongen ble bygget til Trondheim MakerFaire som ble avholdt 26. – 27. august og har fått navnet PrintShell. Den er laget av 160 trestaver som er festet sammen av […]

Fremtidens byggmateriale som kan skrives ut i 3d

Umeå universitets +Project er et bredt forskningsinitiativ som har til hensikt å utforske hvordan 3d-printerteknikkene kan anvendes i byggesektoren og hvordan vi kan …