Tags: byggteknikk


3d-skriveren hjelper oss med å bygge som i naturen

David Andréen, forsker og lærer ved Lunds Tekniska Högskola, er en av foredragsholderne på 3dp Build-konferansen den 20. april i Stockholm. David bedriver …