Tags: danmark


Fra bransjetreffet i Danmark

Additiv tilvirkningsbransjen (AM) har satt seg stevne igjen – endelig kunne man møtes fysisk. Vår svenske medarbeider Anja Degerholm var der og rapporterer.

Dansk Teknologisk Institutt starter senter for additiv tilvirkning

Dansk Teknologisk Institutt i Taastrup satser 116 millioner kroner på AM-LINE 4.0, et senter for additiv tilvrkning. Initiativet har til hensikt …

3D Print Scandinavia med gode priser

3D Scandinavia distribuerer 3D-utstyr til forhandlere i Norden, og på den nyss avholdte Industrimessen i Herning, Danmark hadde Henrik Lund-Nielsen og Simon Klint Bergh fra selskapet stand i  den hallen hvor 3D-folket holdt til. 

Nytt 3d-senter skal serve dansk industri

I slutten av september var det premiere for et av Danmarks største 3d-printsentre, Nexttech. Senteret ligger i det industrielle navet Kolding på Jylland, og skal serve …

Konferanse om additiv tilvirkning og byggebransjen

Et nytt dansk samarbeid for 3d-skriverteknikk i byggebransjen inviterte i slutten av februar til en temadag på danske Teknologisk Institut utenfor København. Temaet – “Står byggebranchen foran en disruption?” – forsøkte man å besvare dels gjennom å redegjøre …

Dansk pionerbutikk fordobler kapasiteten

3d-skriverteknologi er i vekst også i vårt naboland i sør. 3D Printhuset, Danmarks største butikk for 3d-skriverteknologi, vokser så det knaker. Etter to års virksomhet dobler man …

Dansk byggindustri vil satse på 3d-teknologi

Den danske erhvervsstyrelsen satser i de kommende to årene nærmere 3 millioner kroner for å stimulere utviklingen av 3d-teknikk innen den danske byggesektoren. Det er via fondet “Grøn omstilling” at satsingen …