Tags: den europeiske investeringsbanken


Ultimaker får EU-lån for å forske

Den nederlandske 3d-skriverutvikleren Ultimaker har fått innvilget et lån av den europeiske investeringsbanken, EIB, på 15 millioner euro. Pengene skal man benytte for å sjøsette nye forskningsprosjekter …