Tags: dentalmarkedet


Envision TEC med ny printer til dentalmarkedet

Envision TEC har utviklet mer enn 40 3d-printere, hvorav mange rettet mot dentalmarkedet. Nå kommer den nye Vida cDLM, som er deres største og raskeste til dags dato.