Tags: dmd


Norsk Titanium tar inn nærmere 85 millioner kroner

Norsk Titanium er en av de ledende produsentene av additivt tilvirkede deler til mange foretak som er virksomme innen fly- og forsvarsindustrien. Blant annet har man utviklet to helt nye og revolusjonerende prosesser – Direct Metal Deposition (DMD) og Rapid Plasma Deposition (RPD). Med hjelp av disse to teknikkene kan tråder av titan omvandles til […]

Slik fungerer direct metal deposition

Direct metal deposition, DMD, er en additiv fremstillingsmetode som egner seg godt for reparasjon av slitte eller skadede komponenter, men også produksjon av helt nye komponenter. DMD-teknikken gir produksjon av metallkomponenter med høy densitet. Med teknikken kan man også legge på et metallbasert belegg på en eksisterende komponent, for eksempel for å gi andre overflateegenskaper. […]