Tags: Edvin Resebo


Hjelp til å finne anvendelsesområder for 3D-printing

I begynnelsen av fjoråret tok den svenske forretningsmannen Marcus Wallenberg initiativ til det nystartede selskapet Amexci AB. Målsetningen er å fremme tilpasning av 3d-printing i metall. Selskapet eies av …